Živočišná výroba v ekologickém zemědělství

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna. Živočišná výroba v ekologickém zemědělství. Náš chov, 2024, roč. 84(1), s. 43-48. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24005.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku je podat stručnou zprávu o vývoji ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na živočišnou výrobu a spotřebu živočišných biopotravin. Příspěvek se opírá o údaje ze statistických šetření ekologického zemědělství a zpráv o trhu s biopotravinami Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), ročenek ekologického zemědělství dostupných na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe), o data z Eurostatu, Registru ekologických podnikatelů (REP) a Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL, Výzkumný ústav ekologického zemědělství). Vývoj je zmapován také graficky, a to od roku 2012, jelikož právě od této doby jsou dostupná data z výše uvedených zdrojů.

OdděleníChov skotu