Zkrmování kukuřičné siláže sklízené technologií „shredlage“ dojnicím

KUDRNA, Václav, JOCH, Miroslav, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a LANG, Petr., 2022 Zkrmování kukuřičné siláže sklízené technologií „shredlage“ dojnicím. In Moderní trendy ve výživě dojnic. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 2-3. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22273.pdf
Abstrakt

V periodicko-skupinovém pokusu na dojnicích byl zjištěn statisticky neprůkazný (P>0,05) rozdíl (o 0,89 kg/ks/den) v nárůstu průměrné mléčné užitkovosti ve prospěch siláže „shredlage“. Vyšší byla rovněž produkce FCM and ECM. Průměrné hodnoty bachorové tekutiny nevykazovaly průkazné rozdíly (P>0,05). Při zkrmování siláží „shredlage“ se prodloužila doba přežvykování o 21,88 min/den a nebyly zjištěny žádné zdravotní problémy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat