Změny na trhu s mlékem a masem jako možný důsledek pandemie covid-19.

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Změny na trhu s mlékem a masem jako možný důsledek pandemie covid-19.. Náš chov, 2020, roč. 80(12), s. 18-22. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20187.pdf
Abstrakt

Na každém trhu dochází ke změnám ve struktuře a objemu nabízeného a poptávaného zboží a služeb, ke změnám v cenách aj. Agrární trh není výjimkou a v roce 2020 se na vývoji jistě projeví celosvětová pandemie virové choroby COVID-19 a s tím spojená opatření proti šíření této nemoci. Hodnocením a poskytováním informací o celosvětových dopadech na agrární trhy se zabývá mj. organizace Food and Agriculture Organization of the United Nations, která uvádí, že „většina současných hodnocení obecně předpokládá pokles nabídky a poptávky po zemědělských produktech a poukazuje na možná narušení mezinárodního obchodu a logistiky“. Na trhu s mlékem v ČR bylo patrné, že dodávky mléka do českých mlékáren v prvních osmi měsících roku 2020 byly ve všech měsících vyšší než v roce předešlém a za osm měsíců se celkem zvýšily o 4,7 %. Dodávky se zvýšily i v průměru za 27 států Evropské unie. Z vývoje produkce masa v ČR je patrné, že v sedmi měsících roku 2020 se oproti stejnému období roku předešlého mírně snížil počet porážek u skotu i u prasat o 2,3 a 1,7 %. S objemem nabízeného množství často souvisí i cena. Výsledky statistického zjišťování Ministerstva zemědělství ČR zjišťující nákupní ceny českých mlékáren hovoří o meziročním propadu cen mléka v osmi měsících roku 2020 meziročně o 3,7 %. Meziroční propad výkupních cen mléka v roce 2020 byl zaznamenán také ve většině států EU.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu