Změny v aktivitě genů u ovcí způsobené kaseózní lymfadenitidou

KYSELOVÁ, Jitka, MUŠKOVÁ, Michala, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, DZIEDZINSKÁ, Radka, SLANÁ, Iva a MARKOVÁ, Jiřina. Změny v aktivitě genů u ovcí způsobené kaseózní lymfadenitidou. Náš chov, 2020, roč. 80(12), s. 63-65. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20179.pdf
Abstrakt

Kaseózní lymfadenitida je chronické onemocnění ovcí a koz, které způsobuje značné chovatelské i ekonomické ztráty. Cílem studie bylo posoudit rozdíly v aktivitě (expresi) genů u odolných a nemocných ovcí metodou vysokokapacitního sekvenování. U obou skupin bylo detekováno celkem 440 rozdílně exprimovaných genů v porovnání se zdravými bahnicemi. Nemoc ovlivňuje významným způsobem metabolickou aktivitu buněk, buněčný cyklus včetně replikace DNA a energetický metabolismus. Ze signálních drah imunitního systému byla nejvíce aktivována dráha chemokinů a cytokinů, které modulují a kontrolují vznik protizánětlivé odpovědi.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat