Zoohygiena a vliv prostředí na rezistenci parazitů v chovech malých přežvýkavců

HAVRDOVÁ, N., PECOVÁ, L., KUČERA, J., POBORSKÁ,A., ZÁBRANSKÝ, L., ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Zoohygiena a vliv prostředí na rezistenci parazitů v chovech malých přežvýkavců. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 23-25. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21192.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo zhodnotit prevalenci a vliv zoohygieny na parazitární zatížení organizmu jednotlivých zvířat ve stádech v rozmezí dvou let 2020 a 2021. Ovce a kozy jsou cenné druhy hospodářských zvířat a díky své velikosti, krátké době březosti a bohaté sekreci mléka jsou nepostradatelná zvířata v zemědělském, farmaceutickém i biomedicínském výzkumu. Cíl práce vychází z hypotézy, že pravidelná zdravotní kontrola zvířat je nutnou součástí každého chovu. Studie prokázala, že ustájení zvířat a cílená aplikace anthelmintik má vliv na zdravotní stav zvířete. Ve stádech koz byla prokázána rezistence na jednotlivá parazitární léčiva, ale ve stádě ovcí byla léčba účinná již při první aplikaci. Dalším cílem studie je vytvořit informační zdroje, které pomohou chovatelům a veterinářům k rozhodování založeném na důkazech.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence, Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat