Zoohygienické perličky z italské veterinární praxe v chovech prasat

VOKŘÁLOVÁ, J. a NOVÁK, Pavel., 2019 Zoohygienické perličky z italské veterinární praxe v chovech prasat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 82-83. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19198.pdf
Abstrakt

Příspěvek shrnuje poznatky novodobého pohledu na zoohygienickou problematiku chovu prasat prezentované italskou veterinární skupinou. Prioritní otázkou je stále jak udržet mikroklimatické parametry v průběhu dne a následně celého roku ve vyhovujícím rozmezí a jakými pracovními činnostmi udržet dobrý zdravotní stav chovaných zvířat.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat