Zoonózy - stále aktuální nebezpečí

NOVÁK, Pavel, TREML, F., MALÁ, Gabriela, GALKOVÁ, Z. a PŘIKRYL, I. Zoonózy - stále aktuální nebezpečí. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 78-81. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16192.pdf
Abstrakt

Zoonózy – infekční onemocnění přenosná ze zvířat na člověka a jejich monitoring – hrají významnou roli v ochraně zdraví animální i humánní populace. Z pohledu člověka představují zdravotní riziko především pro všechny osoby, které přicházejí do styku se zvířaty nejen v rámci pracovního procesu (pracovníci v živočišné výrobě, ošetřovatelé, veterinární lékaři, trenéři, kynologové atd.), ale i v rámci volného času (chovatelé zvířat v zájmových chovech aj.). Z praktického hlediska je v oblasti humánní medicíny základem prevence infekčních onemocnění v první řadě striktní dodržování zásad osobní hygieny s důrazem na rizikové skupiny (děti, těhotné ženy, senioři, sociálně slabé skupiny obyvatel), v oblasti veterinární pak dodržování zásad externí i interní biosekurity chovu zvířat.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat