Zootechnické ukazatele odchovu jalovic

KVAPILÍK, Jindřich, KRPÁLKOVÁ, Lenka a BURDYCH, Jiří. Zootechnické ukazatele odchovu jalovic. Náš chov, 2013, roč. 73(2), s. 23-26. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13025.pdf
Abstrakt

Z vyhodnocení podkladů z 33 českých podniků s chovem dojnic vyplynulo, že průměrný věk při prvním otelení a z něj odvoze­né ukazatele odpovídají požadavkům stanoveným chovným cílem pro holštýnské a české strakaté dojnice. Za hlavní faktory ovlivňující výsledky odchovu jalovic považují chovatelé výživu a zdravotní stav jalovic, nejméně na dosahované výsledky působí pastva a přírodní podmínky.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat