Způsob detekce exprese prasečí telomerázy

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce exprese prasečí telomerázy. Autoři: KOTT, Tomáš, TOMÁNEK, Milan, KOTTOVÁ, Eva a CHRONOWSKA, Ewa.. Česká republika. Patentový spis CZ 299220 B6. 2008-04-10.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz8050.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu detekce exprese prasečí telomerázy. Měření koncentrace mRNA pro prasečí telomerázovou reverzní transkriptázu se provádí novými primery a sondou.
Forward Primer TGCCTCCACGCCTTCCT
Reverse Primer AGCGGCCCCAGAAGACA
TagMan MGB sonda CTCAAGCTGGTTCGTCA

OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie