Způsob detekce genetických variant A a B alel u kozího kapa-kaseinu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce genetických variant A a B alel u kozího kapa-kaseinu. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 298779 B6. 2007-12-13.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz7276.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu detekce genetických variant alel A a B u kozího kapa-kaseinu polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) a za použití přístroje typu LightCycler.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat