Způsob detekce genetických variant A a C alel u kozího beta-kaseinu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce genetických variant A a C alel u kozího beta-kaseinu. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 298679 B6. 2007-11-09.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz7244.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu detekce genetických variant alel A a C u kozího beta kaseinu polymerázovou řetězovou reakcí a za použití přístroje typu LightCycler.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat