Způsob detekce nulové alely kozího alfa-S1 kaseinu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce nulové alely kozího alfa-S1 kaseinu. Autoři: KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Patentový spis CZ 297080 B6. 2006-09-13.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz6136.pdf
Abstrakt

Řešení se týká rychlého, přesného a levného způsobu stanovení nulové alely kozího alfaS1- kaseinu v mléce polymerázovou řetězovou reakcí. Uvedené řešení umožňuje dlouhodobé jednoduché sledování kvality mléka, zejména kozího.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat