Způsob eliminace defektů zrání savčích oocytů vyvolaných glyfosátem A

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob eliminace defektů zrání savčích oocytů vyvolaných glyfosátem A. Autoři: HOŠKOVÁ, Kristýna, ŽALMANOVÁ, Tereza, KOTT, Tomáš a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 307943 B6. 2019-07-25.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz19151.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu zdokonalené kultivace oocytů s ukončenou růstovou fází získaných od zvířat, která byla vystavena účinku glyfosátu, v podmínkách in vitro využívající kultivace s beta-ocimenem. Tato kultivace umožňuje získat podstatně větší množství kvalitních dozrálých oocytů, což má velké využití při reprodukčních biotechnologiích hospodářských zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat