Způsob eliminace defektů zrání savčích oocytů vyvolaných glyfosátem C

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob eliminace defektů zrání savčích oocytů vyvolaných glyfosátem C. Autoři: HOŠKOVÁ, Kristýna, ŽALMANOVÁ, Tereza, KOTT, Tomáš a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 307949 B6. 2019-07-25.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz19133.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu zdokonalené kultivace oocytů s ukončenou růstovou fází získaných od zvířat, která byla vystavena účinku glyfosátu, v podmínkách in vitro využívající kultivace s xestosaprolem C. Tato kultivace má velké využití při reprodukčních biotechnologiích hospodářských zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce