Způsob prodloužení životnosti savčích oocytů v podmínkách in vitro

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Způsob prodloužení životnosti savčích oocytů v podmínkách in vitro. Autoři: PETR, Jaroslav, JÍLEK, František, JEŠETA, Michal, ROZINEK, Jiří, RAJMON, Radko, SEDMÍKOVÁ, Eva, CHMELÍKOVÁ, Eva, LÁNSKÁ, Vilma, KUTHANOVÁ, Zuzana a HARTLOVÁ, Helena.. Česká republika. Patentový spis CZ 299219 B6. 2008-04-10.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz8053.pdf
Abstrakt

Řešení se týká prodlouženého uchovávání savčích oocytů v podmínkách in vitro za současné aktivace protein kináz C. Tento způsob kultivace zajišťuje zvýšenou životaschopnost oocytů a má velký význam při reprodukčních biotechnologiích u hospodářských zvířat.

OdděleníBiologie reprodukce