Způsob stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 303083 B6. 2012-02-13.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz12038.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu multiplexní touch down polymerázovou řetězovou reakcí (PCR), který je charakterizovaný tím, že amplifikace alelických variant se provádí s primery o složení Kappa kasein CSN3 F: 5´ – CCA TTG CTA GTG GTG AGC CTA C – 3´ (22 mer)CSN3 R: 5´ – CCT GCG TTG TCT TCT TTG ATG TC – 3´ (23 mer) o délce amplikonu DNA 175 bp a Beta laktoglobulin LGB F: 5´ – TTG TGC TGG ACA CCG ACT AC – 3´ (20 mer),LGB R: 5´ – GCA GCG AGG ACC ACA CAG – 3´ (18 mer) o délce amplikonu DNA 142 bp a poté se analýzou křivky tání specifických heteroduplexů DNA s vysokým rozlišením (HRM) v Light Cycler 480 II Real time PCR systému, která je nově aplikovaná a optimalizovaná pro stanovení genetického polymorfismu kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu, přesně a současně určí genotypy kappa kaseinu, varianty A, B a E a beta laktoglobulinu, varianty A a B.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat