Způsob stanovení oxidační stability lipidů ve svalové tkáni

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob stanovení oxidační stability lipidů ve svalové tkáni. Autoři: VÍT, Tomáš a ČERVINKOVÁ, Kamila.. Česká republika. Patentový spis CZ 305456 B6. 2015-08-19.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz15117.pdf
Abstrakt

Řešení se týká způsobu stanovení oxidační stability lipidů ve vzorcích svalové tkáně, kdy se nejdříve zhomogenizuje vzorek svalové tkáně, potom se extrahuje vodným roztokem kyseliny trichloroctové, načež se provede filtrace extraktu vzorku přes papírový a membránový filtr, pak zreaguje čirý extrakt s roztokem kyseliny thiobarbiturové za tvorby barevného komplexu při zahřívání ve vodní lázni při 100 °C a vzniklý barevný komplex se spektrofotometricky zanalyzuje proti slepému pokusu a podle vypočtení obsahu malonaldehydu v mg/kg se stanoví oxidační stabilita lipidů ve vzorku svalové tkáně. Nový způsob je rychlejší a finančně úspornější při zachování dostatečné citlivosti a přesnosti stanovení. Má velké využití při sledování vlivu složení výživy zvířat na změny kvality masa během skladování.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce