Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v semenech obilovin a luskovin

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v semenech obilovin a luskovin. Autoři: KOUCKÝ, Milan, ŠEVČÍKOVÁ, Světlana a KUDRNA, Václav.. Česká republika. Patentový spis CZ 304413 B6. 2014-03-12.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz14029.pdf
Abstrakt

Při provádění způsobu zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin, se zrno v počáteční fázi klíčení 24 až 144 hodin vlhčí vodným roztokem močoviny nebo amonných solí se stoupajícím gradientem koncentrace tak, aby bylo podle druhu semen aplikováno první den po začátku klíčení 0,1 až 0,4 g, druhý den 0,2 až 0,65 g, třetí den 0,3 až 1 g, čtvrtý den 0,3 až 1,2 g, pátý den 0,4 až 2,3 g a šestý den 0,4 až 2,4 g dusíku vždy na kg sušiny klíčícího zrna při teplotě 15 až 20 °C, přičemž je vhodné současně přidat k vlhčícímu roztoku minerální doplněk.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníDokumentace a propagace, Fyziologie výživy a jakost produkce, Výživa a krmení hospodářských zvířat