Ztráty selat do odstavu v provozních podmínkách

ČEŘOVSKÝ, Josef. Ztráty selat do odstavu v provozních podmínkách. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. P22- P24. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5069.pdf
Abstrakt

Šlechtitelské programy, jejichž cílem je zvýšení počtu odchovaných selat na vrh, se zaměřují nejen na zvýšení početnosti vrhu, ale i na životaschopnost narozených selat a mateřské vlastnosti prasnic. Práce podrobně pojednává o jednotlivých vlivech na vitalitu selat od narození do odstavu.

OdděleníChov prasat