Hledat
PublikaceRok
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a KOTT, Tomáš. Možnosti ovlivnění zastoupení mastných kyselin v hovězím mase. Maso, 2009, roč. 20(1), s. 19-20. ISSN 1210-4086. 2009
LOUČKA, Radko. Možnosti snižování obsahu kumestrolu ve vojtěšce. Krmivářství, 2009, roč. 13(3), s. 18-19. ISSN 1212-9992. 2009
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. a SVOPAP VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, S.R.O. V PRAZE.. Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat. Autoři: SVOBODOVÁ, I., JEBAVÝ, L., GARDIÁNOVÁ, I., KVAPIL, R., VELKOBORSKÁ, L., PAPEŽOVÁ, M. a CHALOUPKOVÁ, Helena.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20369 U1. 2009-12-18. 2009
FULKA, Josef Jr., LANGEROVÁ, A. a FULKOVÁ, Helena., 2009 Nucleoli in mammalian oocytes and embryos. In Reproductive Medicine and Surgery. Bologna, Italy: Medimond, s. 125-127. ISSN 978-88-7587-503-9 2009
SLAVÍK, Ondřej, HORKÝ, Pavel a BARTOŠ, Luděk. Occurrence of cyprinids in fish ladders in relation to flow. Biologia, 2009, 64, 999-1004. ISSN 0006-3088. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odchov a chov japonských křepelek masného typu. Autoři: HYÁNKOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-037-6. 2009-10-12. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty a genetických parametrů znaků zevnějšku holštýnského skotu. Autoři: NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-046-8. 2009-12-07. 2009
VESELÁ, Zdeňka, ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš., 2009 Odhad plemenné hodnoty pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu v České republice. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 15-18. ISSN 978-80-213-2005-5 2009
KVAPILÍK, Jindřich a RŮŽIČKA, Z. Odhad ztrát způsobených mastitidami. Veterinářství, 2009, roč. 59(2), s. 104-108. ISSN 0506-8231. 2009
LHOTA, S., JŮNEK, T. a BARTOŠ, Luděk. Patterns and laterality of hand use in free-ranging aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) and a comparison with captive studies. Journal of Ethology, 2009, 27, 419-428. ISSN 0289-0771. 2009
MAROUNEK, Milan, BŘEŇOVÁ, N., SUCHORSKÁ, O. a MRÁZEK, J. Phytase activity in rabbit cecal bacteria. Folia Microbiologica, 2009, 54, 111-114. ISSN 0015-5632. 2009
ŠPINKA, Marek, ILLMANNOVÁ, Gudrun, CHALOUPKOVÁ, Helena, NÁMĚSTKOVÁ, Petra a NEUHAUSEROVÁ, Kristýna. Pig Vocalisations as a Measure of Hunger. In Assessment of Animal Welfare Measures for Sows, Piglets and Fattening Pigs. Wageningen: Animal Sciences Group, 2009, s. 1-13. ISBN 1-902647-80-7. 2009
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Počet somatických buněk v mléce, produkce mléka a utváření vemene dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69(12), s. 29-31. ISSN 0027-8068. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomůcka pro manipulaci s nepohyblivou prasnicí v porodním kotci. Autoři: ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 19578 U1. 2009-04-27. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Porodní kotec pro prasnice. Autoři: DANĚK, Petr., HÁJEK, Jan a HOVORKOVÁ, Jarmila.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20320 U1. 2009-12-07. 2009
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk a VACEK, Mojmír., 2009 Porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty býků plemen české strakaté a masný simentál. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 19-23. ISSN 978-80-213-2005-5 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Použití prostředku na zjišťování genů v prasečích chromozomech. Autoři: KRYLOV, Vladimír a VACKOVÁ, Irena.. Česká republika. Patentový spis CZ 300860 B6. 2009-03-04. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru in vitro metodou. Autoři: TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-036-9. 2009-10-21. 2009
ŘEHOUT, Václav, FILISTOWICZ, A., KVAPILÍK, Jindřich, ČÍTEK, J., KOŠVANEC, K. a HOSNEDLOVÁ, B. Production and economic aspects of Czech Red cattle breeding. Journal of Agrobiology, 2009, roč. 26(1), s. 13-24. ISSN 1803-4403. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp drbadla pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Prototyp VÚŽV/03/2009/17808. 2009-10-20. 2009
« První ‹ Previous 1 91 99 100 101 102 103 111 136 Next › Poslední » 2001. až 2020. záznam z 2702


VÚŽV v.v.i. > Publikace