Hledat
PublikaceRok
JIANG, Yan, KELLY, Richard, PETERS Amy, FULKOVÁ, Helena, DICKINSON, Adam, MITSCHELL, Daniel A. a JOHN, J.C.St. Interspecies somatic cell nuclear transfer is dependent on compatible mitochondrial DNA and reprogramming factors. PLoS One, 2011, 6, e14805. ISSN 1932-6203. 2011
VOSTRÝ, Luboš, KRACÍKOVÁ, O., HOFMANOVÁ, B., CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš a PŘIBYL, Josef. Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 163-175. ISSN 1212-1819. 2011
JANKOVSKÁ, I., LANGROVÁ, I., KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana., VADLEJCH, J. a ČADILOVÁ, Z., 2011 Is the sheep tapeworm (Moniezia expansa) able to absorb lead and cadmium from sheep tissues?. In XVth ISAH Congress 2011. Vienna: International Society for Animal Hygiene, s. 951-953. ISSN 2011
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Jak vybrat dezinfekční přípravek pro ošetření struků před dojením?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VIII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 44-45. ISSN 2011
KVAPILÍK, Jindřich a VACEK, Mojmír. Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(1), s. 21-24. ISSN 0027-8068. 2011
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Je možno v chovech ovcí uplatnit zásady biosekurity?. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 75-78. ISSN 0027-8068. 2011
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. PRAHA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Autoři: LYTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23061 U1. 2011-12-12. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Korekce nadměrného obsahu fosforu v krmných směsích pro slepice v ČR. Autoři: SKŘIVAN, Miloš a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-078-9. 2011-08-22. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kotec pro doléčování prasat. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22991 U1. 2011-11-28. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmný doplněk pro slepice na základě vápence. Autoři: SKŘIVAN, Miloš.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22724 U1. 2011-09-19. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Kultivační medium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro a způsob tohoto prodloužení. Autoři: PETR, Jaroslav, JÍLEK, František, RAJMON, Radko, CHMELÍKOVÁ, Eva, KREJČOVÁ, Miroslava, KREJČOVÁ, Tereza a TŮMOVÁ, Lenka.. Česká republika. Patentový spis CZ 302580 B6. 2011-06-08. 2011
ADAMEC, Tomáš, DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a ZABLOUDILOVÁ, P., 2011 Kvalita masa prasat a brojlerových kuřat vykrmovaných s použitím nanotechnologií. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN 2011
DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Kvalita masa přeštických prasat a finálních masných hybridů. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 34-36. ISSN . 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Kvalitní odchov prasniček rozhoduje o jejich reprodukční užitkovosti. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 77-79. ISSN . 2011
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Lapák hmyzu s atraktantem z přírodního substrátu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22276 U1. 2011-05-26. 2011
VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš a ŠAFUS, Petr. Linear and linear-threshold model for genetic parameters for SEUROP carcass traits in Czech beef cattle. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 414-426. ISSN 1212-1819. 2011
VOLEK, Zdeněk, VOLKOVÁ, Lenka, MAROUNEK, Milan a KUDRNOVÁ, Elena., 2011 Lupina bílá (lupinus Albus, odrůda Amiga) v krmné směsi laktujících samic a králíčat před odstavením: vliv na složení a produkci mléka, růst a zdravotní stav. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 54-64. ISSN 2011
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a NOVÁK, L., 2011 Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam?. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN 2011
VASDAL, G., OSTENSEN, I., MELIŠOVÁ, Michala, BOZDĚCHOVÁ, Barbora, ILLMANNOVÁ, Gudrun a ANDERSEN, I. L. Management routines at the time of farrowing-effects on teat success and postnatal piglet mortality from loose housed sows. Livestock Science, 2011, 136, 225-231. ISSN 1871-1413. 2011
KUMPRECHTOVÁ, Dana, ČEČIL, R., HOMOLKA, Petr, KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, VÝBORNÁ, Alena a JANČÍK, Filip., 2011 Měření parametrů bachorového prostředí dojnic pomocí zařízení s bezdrátovým přenosem dat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 47-49. ISSN 2011
« První ‹ Previous 1 3 93 101 102 103 104 105 113 156 Next › Poslední » 2041. až 2060. záznam z 3115


VÚŽV v.v.i. > Publikace