Hledat
PublikaceRok
CZAUDERNA, M., KOWALCZYK, J. a MAROUNEK, Milan. The simple and sensitive measurement of malondialdehyde in selected specimens of biological origin and some feed by reversed phase high performance liquid chromatography. Journal of Chromatography B, 2011, 879, 2251-2258. ISSN 1570-0232. 2011
FULKA, Josef Jr., LANGEROVÁ, Alena, LOI, P., MARTÍNKOVÁ, Stanislava a FULKOVÁ, Helena. Transplantation of nucleoli into human zygotes: not as simple as expected?. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2011, 28, 385-389. ISSN 1058-0468. 2011
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Účinnost různých způsobů asanace ovčínů. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 59-61. ISSN 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Úprava soustav rovnic pro předpověď genomické plemenné hodnoty (GEPH) jednokrokovou metodou. Autoři: PŘIBYL, Josef, BOLEČKOVÁ, Jana, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-079. 2011-06-09. 2011
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef, ADAMEC, Tomáš a KOSOVÁ, Martina. Use of Nanotechnologies in Pig Farming. Research in Pig Breeding, 2011, roč. 5(1), s. 13-17. ISSN 1802-7547. 2011
WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a KRUPA, Emil., 2011 User's Manual for the Program Package ECOWEIGHT (C Programs for Calculating Economic Weights in Livestock), Version 5.1.1. Part 1: Programs EWBC (Version 2.2.1) and EWDC (Version 2.1.2) for Cattle. In ECOWEIGHT Version 5.1.1. Part 1: Programs EWBC (Version 2.2.1) and EWDC (Version 2.1.2) for Cattle. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. CD. ISSN 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Úspěšný chov prasat začíná zdravým odchovem selat. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 80-82. ISSN . 2011
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2011 Variabilita koncentrace a emise frakcí prachu PM10 a PM2,5 v objektech chovu hospodářských zvířat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGROMONT, VIMPERK S.R.O.. Velkoobjemové napajedlo pro skot s temperací a spádovaným dnem. Autoři: STANĚK, Stanislav a KORDÍK, Josef.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/0. 2011-11-09. 2011
NAKAGAWA, Shoma, MAEDOMARI, N., KIKUCHI, K., NAGAI, T., MIYANO, T., FULKA, Josef Jr. a MANABE, N. Vitrification of fully grown and growing porcine oocytes using germinal vesicle transfer. Journal of Reproduction and Development, 2011, 57, 335-341. ISSN 0916-8818. 2011
ŘEHÁK, Dalibor. Vliv energetické bilance krav na pohlavní dospívání dcer. Náš chov, 2011, roč. 71(6), s. 26-27. ISSN 0027-8068. 2011
VOLEK, Zdeněk, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena., 2011 Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 102-106. ISSN 2011
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a NĚMEČKOVÁ, D., 2011 Vliv konstrukčního řešení ustájovacích prostor pro telata na mikroklimatické podmínky chovného prostředí. In Vidiecké stavby 2011. Nitra: SPU, s. 58-61. ISSN 2011
BUBANCOVÁ, Ivana a STRAKOVÁ, E., 2011 Vliv lykopenu a vitaminu E na růst, kvalitu a oxidativní stabilitu stehenního svalstva brojlerových kuřat. In XIII, konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: VFU, s. 84-86. ISSN 2011
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a BUBANCOVÁ, Ivana., 2011 Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu kuřecího masa. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 24-28. ISSN 2011
ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka a KREJČOVÁ, Michaela. Vliv růstu jalovic na jejich následné užitkové vlastnosti. Náš chov, 2011, roč. 71(6), s. 20-22. ISSN 0027-8068. 2011
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, JIROUTOVÁ, Pavlína a STANĚK, Stanislav., 2011 Vliv teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu na dojení v AMS. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 45-46. ISSN 2011
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a JIROUTOVÁ, Pavlína., 2011 Vliv užití plnospektrálního světla ve výkrmových halách brojlerů. In Vidiecké stavby 2011. Nitra: SPU, s. 55-57. ISSN 2011
ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a MATĚJÍČKOVÁ, Jitka. Vliv věku jalovic při zařazení do reprodukce na následnou užitkovost. Náš chov, 2011, roč. 71(2), s. 18-20. ISSN 0027-8068. 2011
LOUČKA, Radko, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Vliv vysokých teplot na kvalitu kukuřičných siláží a užitkovost dojnic. Krmivářství, 2011, roč. 15(4), s. 19-21. ISSN 1212-9992. 2011
« První ‹ Previous 1 3 93 101 102 103 104 105 113 152 Next › Poslední » 2041. až 2060. záznam z 3034


VÚŽV v.v.i. > Publikace