Hledat
PublikaceRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny. Autoři: KUDRNA, Václav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-053-6. 2010-01-25. 2010
MAI, M.D., RYCHTÁŘOVÁ, Jana, ZINK, Vojtěch, LASSEN, J. a GULDBRANDTSEN, B. Quantitative trait loci for milk production and functional traits in two Danish Cattle breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2010, 127, 469-473. ISSN 0931-2668. 2010
BARTOŠ, Luděk, SCHAMS, D., BUBENÍK, G.A., KOTRBA, Radim a TOMÁNEK, Milan. Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus). Physiology & Behavior, 2010, 101, 628-634. ISSN 0031-9384. 2010
ROZKOT, Miroslav., 2010 Research in Pig Breeding. In Uspořádání workshopu 7.9.2010. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2010
STANĚK, Stanislav a MALÁ, Gabriela., 2010 Řízené osvětlení ve stáji pro dojnice - hodnocení a možné problémy. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 73-76. ISSN 2010
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a KOSOVÁ, Martina., 2010 Rozdílný vliv troposférického ozónu na užitkovost dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 23-25. ISSN 2010
JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Ruminal degradability of dry matter and neutral detergent fibre of grasses. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 359-371. ISSN 1212-1819. 2010
NOVÁK, PavelKŘÁLOVÁ, J., TITTL, K., MALÁ, Gabriela a ILLEK, Josef. Selected aspects of welfare and prevention of disease in ruminants. XIth Middle European Buiatrics Congress & 5 th Symposium of the European College of Bovine Health Management, In Veterinářství, 2010, roč. 60(Supplementum 1), s. 25-27. ISSN 0506-8231. 2010
HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip., 2010 Selection for Shape of Growth Curve and Female Reproduction Traits. In XIIIth European Poultry Conference, World´s Poultry Science Journal, Supplement. Nouzilly, France: World´s Poultry Science Association, s. CD. ISSN 1743-4777 2010
SKŘIVAN, Miloš, BUBANCOVÁ, Ivana, MAROUNEK, Milan a DLOUHÁ, Gabriela. Selenium and α-tocopherol content in eggs produced by hens that were fed diets supplemented with selenomethionine, sodium selenite and vitamin E. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 388-397. ISSN 1212-1819. 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Soběstačnost v produkci mléka a mléčných výrobků. Náš chov, 2010, roč. 70(6), s. 14-16. ISSN 0027-8068. 2010
ŠAFUS, Petr. Souhrnný selekční index pro býky holštýnského skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 60-61. ISSN 0027-8068. 2010
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2010 Stabilita kukuřičného zrna silážovaného s chemickými aditivy a bez nich. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 65-71. ISSN 2010
LOUČKA, Radko. Stability of high moisture maize grain ensiled with and without chemical additives. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 5-8. ISSN 1802-7547. 2010
MILERSKI, Michal., 2010 Stav šlechtění ovcí na masnou užitkovost v České republice. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 45-52. ISSN 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stimulační osvětlení dojicího stání automatického dojicího systému. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21580 U1. 2010-12-27. 2010
LOUČKA, Radko., 2010 Stravitelnost organické hmoty a vlákninového komplexu kukuřice při různé době inkubace. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 72-76. ISSN 2010
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. Suckling behavior in captive plains zebra (Equus burchellii): Sex differences in foal behavior. Journal of Animal Science, 2010, 88, 131-136. ISSN 0021-8812. 2010
MOLATOVÁ, Zuzana, SKŘIVANOVÁ, Eva, MACIAS, B., McEWAN, N.R., BŘEZINA, P. a MAROUNEK, Milan. Susceptibility of Campylobacter jejuni to Organic Acids and Monoacylglycerols. Folia Microbiologica, 2010, 55, 215-220. ISSN 0015-5632. 2010
HEINDL, J., LEDVINKA, Z., ENGLMAIEROVÁ, Michaela, ZITA, L. a TŮMOVÁ, Eva. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 572-578. ISSN 1212-1819. 2010
« První ‹ Previous 1 11 101 109 110 111 112 113 121 152 Next › Poslední » 2201. až 2220. záznam z 3034


VÚŽV v.v.i. > Publikace