Hledat
PublikaceRok
GOLIÁŠOVÁ, Eliška a DVOŘÁK, J. The oestrogen receptor gene (ESR) PvuII polymorphism genotype and allele frequencies in Czech Large White and Landrace. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2005, roč. 53(2), s. 33-38. ISSN 1211-8516. 2005
HÁJEK, Jan a JELÍNEK, Tomáš. Úpravy stájí pro prasnice respektující standardy pro ochranu zvířat. Náš chov, 2005, roč. 65(9), s. P33-P37. ISSN 0027-8068. 2005
MAROUNEK, Milan, SYNYTSYA, Andriy, ČOPÍKOVÁ, Jana a SIROTEK, Kamil. Určení dostupnosti amidovaných pektinů pro mikroorganismy tračníku. Chemické listy, 2005, 99, 591-593. ISSN 0009-2770. 2005
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. User´s Manual for the program package ECOWEIGHT (C programs for calculating economic weights in livestock), Version 2.1.18. Programs for cattle. Autoři: WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a KRUPA, Emil.. Česká republika. Software . 2005-12-13. 2005
TYROLOVÁ, Yvona. Vědecký výbor výživy zvířat. Krmivářství, 2005, roč. 9(5), s. 12-15. ISSN 1212-9992. 2005
ŠEVČÍKOVÁ, Světlana, SKŘIVAN, Miloš a KOUCKÝ, Milan. Vliv mědi na užitkovost a kvalitu masa brojlerových kuřat. Náš chov, 2005, roč. 65(1), s. 30-31. ISSN 0027-8068. 2005
ŠEVČÍKOVÁ, Světlana a KOUCKÝ, Milan. Vliv nutričních režimů na vybrané markery jakosti vepřového masa a sádla. Maso, 2005, roč. 16(2), s. 11-13. ISSN 1210-4086. 2005
DOKOUPILOVÁ, Adéla a SKŘIVANOVÁ, Věra., 2005 Vliv selenu a vitaminu E na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků. In Nové směry v chovu brojlerových králíků. Praha Uhříněves: ČZU, s. 63-68. ISSN 80-86454-63-0 2005
KVAPILÍK, Jindřich., 2005 Výroba mléka a reforma společné zemědělské politiky. In Den mléka 2005. Praha: ČZU, s. 10+15. ISSN 80-213-1327-7 2005
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba mléka ve světě, v Evropské unii a v Česku. Náš chov, 2005, roč. 65(2), s. 24-27. ISSN 0027-8068. 2005
MILERSKI, Michal. Využití fóliového přístřešku pro pastevní chov ovcí. Náš chov, 2005, roč. 65(3), s. 12-14. ISSN 0027-8068. 2005
KVAPILÍK, Jindřich. Vývoj početních stavů přežvýkavců ve vztahu k trvalým travním porostům. Náš chov, 2005, roč. 65(9), s. 14-17. ISSN 0027-8068. 2005
MAROUNEK, Milan. Význam kyseliny fytové ve výživě drůbeže. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. P42-P43. ISSN 0027-8068. 2005
ČEŘOVSKÝ, Josef. Ztráty selat do odstavu v provozních podmínkách. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. P22- P24. ISSN 0027-8068. 2005
MAROUNEK, Milan, SKŘIVANOVÁ, Eva a SKŘIVANOVÁ, Věra. A note on the effect of caprylic acid and triacylglycerols of caprylic and capric acid on growth rate and shedding of coccidia oocysts in weaned piglets. Journal of Animal and Feed Sciences, 2004, 13, 269-275. ISSN 1230-1388. 2004
NOVÁK, Pavel, NOVÁK, L., KRAČMAR, S., KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana. Animal environment interaction and its impact on the welfare and the economy of farm animal production. Annals of Animal Science, 2004, roč. 1(Suppl. 1), s. 181-184. ISSN 1642-3402. 2004
KOTRBA, Radim, MOJŽÍŠOVÁ, L., HEJCMAN, M., NEŽERKOVÁ, P. a ANTONÍNOVÁ, M. Antilopa losí jako naděje pro české travní porosty. Náš chov, 2004, roč. 64(12), s. 66-68. ISSN 0027-8068. 2004
KVAPILÍK, Jindřich. Automatizované dojení krav - dosavadní poznatky a názory. Náš chov, 2004, roč. 64(10), s. 22-30. ISSN 0027-8068. 2004
KVAPILÍK, Jindřich. Automatizované dojení krav - dosavadní poznatky a názory - dokončení. Náš chov, 2004, roč. 64(11), s. 30-35. ISSN 0027-8068. 2004
ŘÍHA, J., LAKOMÁ, Z., ČEŘOVSKÝ, Josef, VEJNAR, Jan. a ČUNÁT, L. Biotechnologické metody v řízené reprodukci ovcí a koz. Náš chov, 2004, roč. 64(10), s. 40-44. ISSN 0027-8068. 2004
« První ‹ Previous 1 47 137 145 146 147 148 149 152 Next › Poslední » 2921. až 2940. záznam z 3034


VÚŽV v.v.i. > Publikace