Hledat
PublikaceRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce genetických variant A a C alel u kozího beta-kaseinu. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 298679 B6. 2007-11-09. 2007
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra., DUDKOVÁ, G., MÁTLOVÁ, Věra a SOLDÁT, J. A new allele specific polymerase chain reaction method (AS-PCR) for detection of the goat CSN1S1 01 allele. Small Ruminant Research, 2006, 66, 282-285. ISSN 0921-4488. 2006
ŠILEROVÁ, Jitka, ŠPINKA, Marek, ŠÁROVÁ, Radka, SLÁMOVÁ, Kateřina a ALGERS, Bo. A note on differences in nursing behaviour on pig farms employing individual and group housing of lactating sows. Applied Animal Behaviour Science, 2006, 101, 167-176. ISSN 0168-1591. 2006
SKŘIVANOVÁ, Věra a MAROUNEK, Milan. A note on the effect of triacylglycerols of caprylic and capric fatty acid on performance, mortality, and digestibility of nutrient in young rabbits. Animal Feed Science and Technology, 2006, 127, 161-168. ISSN 0377-8401. 2006
SIROTEK, Kamil, MAROUNEK, Milan a SUCHORSKÁ, O. Activity and cellular localization of amylases of rabbit cecal bacteria. Folia Microbiologica, 2006, 51, 309-312. ISSN 0015-5632. 2006
Rozkot, Miroslav., 2006 Actual Problems of Pig Breeding. In Uspořádání workshopu 6.11.2006. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2006
WOLF, Jochen, PEŠKOVIČOVÁ, D., ŽÁKOVÁ, Eliška a GROENEVELD, E. Additive and heterotic breed effects in the genetic evaluation of pig sire breeds. Animal Science, 2006, 82, 455-462. ISSN 1357-7298. 2006
KVAPILÍK, Jindřich. Allmählicher Aufwind nach dem EU-Beitritt. Neue Landwirtschaft, 2006, roč. 17(3), s. 26-29. ISSN 0863-2847. 2006
BARTOŠ, Luděk a BAHBOUH, R. Antler size and fluctuating asymmetry in red deer (Cervus elaphus) stags and probability of becoming a harem holder in rut. Biological Journal of the Linnean Society, 2006, 87, 59-68. ISSN 0024-4066. 2006
WÓJTOWSKI, J., ŠLÓSARZ, P., JUNKUSZEW, A., MILERSKI, Michal, SZYMANOWSKA, A. a SZYMANOWSKI, M. Application of ultrasound technique for cistern size measurement in dairy goats (short communication). Archiv für Tierzucht, 2006, 49, 382-388. ISSN 0003-9438. 2006
LAUKOVÁ, Andrea, STROMPFOVÁ, Viola, SKŘIVANOVÁ, Věra, VOLEK, Zdeněk, JINDŘICHOVÁ, Eva a MAROUNEK, Milan. Bacteriocin-producing strain of Enterococcus faecium EK 13 with probiotic character and its application in the digestive tract of rabbits. Biologia, 2006, 61, 779-782. ISSN 0006-3088. 2006
PORKERT, J. a ŠPINKA, Marek. Begging in common redstart nestlings: Scramble competition or signalling of need?. Ethology, 2006, 112, 398-410. ISSN 0006-3088. 2006
PETR, Jaroslav a JEŠETA, Michal. Byl přečten genom včely medonosné. Náš chov, 2006, roč. 66(12), s. 92-93. ISSN 0027-8068. 2006
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, ZAHRÁDKOVÁ, Radka, TESLÍK, Václav a KREJČOVÁ, Michaela. Chemical composition, sensory characteristics, and fatty acid profile of muscle from Aberdeen Angus, Charolais, Simmental, and Hereford bulls. Czech Journal of Animal Science, 2006, 51, 279-284. ISSN 1212-1819. 2006
KVAPILÍK, Jindřich, PYTLOUN, Jaroslav, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a MALÁT, Kamil. Chov krav bez tržní produkce mléka. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., 2006, 95 s. ISBN 80-7271-177-6 2006
KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, NGOC ANH, N. a POLÁKOVÁ, Karolína. Chráněné aminokyseliny a jejich vliv na mléčnou užitkovost dojnic. Krmivářství, 2006, roč. 10(4), s. 22-24. ISSN 1212-9992. 2006
OKADA, Konosuke, KRYLOV, Vladimír, KŘEN, Radomír a FULKA, Josef Jr. Development of pig embryos after electro-activation and in vitro fertilization in PZM-3 or PZM supplemented with fetal bovine serum. Journal of Reproduction and Development, 2006, 52, 91-98. ISSN 0916-8818. 2006
FULKA, Josef, FULKOVÁ, Helena, SLAVÍK, T., OKADA, Konosuke a FULKA, Josef Jr. DNA methylation pattern in pig in vivo produced embryos. Histochemistry and Cell Biology, 2006, 126, 213-217. ISSN 0948-6143. 2006
DOLEŽAL, Oldřich a PRŮŠOVÁ, Veronika., 2006 Efekty vícečetného dojení u vysokoužitkových stád dojnic. In Den mléka 2006. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 21-22. ISSN 80-213-1498-2 2006
BARTOŇ, Luděk, ŘEHÁK, Dalibor, TESLÍK, Václav, BUREŠ, Daniel a ZAHRÁDKOVÁ, Radka. Effect of breed on growth performance and carcass composition of Aberdeen Angus, Charolais, Hereford and Simmental bulls. Czech Journal of Animal Science, 2006, 51, 47-53. ISSN 1212-1819. 2006
« První ‹ Previous 1 47 137 145 146 147 148 149 157 163 Next › Poslední » 2921. až 2940. záznam z 3248


VÚŽV v.v.i. > Publikace