Hledat
PublikaceRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vlhkoměr. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a NOVÁK, Pavel.. Česká republika. Užitný vzor CZ 17895 U1. 2007-09-24. 2007
ŠEVČÍKOVÁ, Světlana, SKŘIVAN, Miloš a KOUCKÝ, Milan. Vliv přídavku selenu na jateční hodnocení a kvalitu masa brojlerových kuřat. Maso, 2007, roč. 18(2), s. 14-16. ISSN 1210-4086. 2007
ŠEVČÍKOVÁ, Světlana, SKŘIVAN, Miloš a KOUCKÝ, Milan. Vliv selenu na užitkovost a jateční hodnocení brojlerových kuřat. Krmivářství, 2007, roč. 11(3), s. 34-35. ISSN 1212-9992. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Volný individuální box na ustájení. Autoři: ČERNÁ, Daniela.. Česká republika. Užitný vzor CZ 17868 U1. 2007-09-17. 2007
KVAPILÍK, Jindřich a ZAHRÁDKOVÁ, Radka. Vybrané ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2007, roč. 67(10), s. 23-27. ISSN 0027-8068. 2007
MLÁDEK, Z., BOUDNÝ, J. a KVAPILÍK, Jindřich. Vybrané ukazatele chovu skotu. Náš chov, 2007, roč. 67(4), s. 23-26. ISSN 0027-8068. 2007
KVAPILÍK, Jindřich, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a RŮŽIČKA, Z. Vybrané ukazatele porážek býků. Náš chov, 2007, roč. 67(11), s. 26-30. ISSN 0027-8068. 2007
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen,, KVAPILÍK, Jindřich a KICA, J. Vybrané znaky při užitkovém křížení dojeného skotu. Náš chov, 2007, roč. 67(4), s. 45-49. ISSN 0027-8068. 2007
PINĎÁK, Jan a MILERSKI, Michal. Výsledky zkoušek výkrmnosti a jatečné hodnoty u ovcí. Náš chov, 2007, roč. 67(4), s. 78-80. ISSN 0027-8068. 2007
BONCZAR, G., MILERSKI, Michal et al. Zdrowie i šrodowisko jako czynniki warunkujace efektywnošč produkcji owczarskiej. Krakow: Akademia Rolnicza, 2007, 90 s. ISBN ISBN 978-83-89648-69 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zemědělský poradce ve stáji. I. Dojnice. Autoři: DOLEŽAL, Oldřich, BEČKOVÁ, Ilona, STANĚK, Stanislav a DOSTÁLOVÁ, Anne.. Česká republika. Metodika 978-80-86454-86. 2007-05-17. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce genetických variant A a B alel u kozího kapa-kaseinu. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 298779 B6. 2007-12-13. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce genetických variant A a C alel u kozího beta-kaseinu. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 298679 B6. 2007-11-09. 2007
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra., DUDKOVÁ, G., MÁTLOVÁ, Věra a SOLDÁT, J. A new allele specific polymerase chain reaction method (AS-PCR) for detection of the goat CSN1S1 01 allele. Small Ruminant Research, 2006, 66, 282-285. ISSN 0921-4488. 2006
ŠILEROVÁ, Jitka, ŠPINKA, Marek, ŠÁROVÁ, Radka, SLÁMOVÁ, Kateřina a ALGERS, Bo. A note on differences in nursing behaviour on pig farms employing individual and group housing of lactating sows. Applied Animal Behaviour Science, 2006, 101, 167-176. ISSN 0168-1591. 2006
SKŘIVANOVÁ, Věra a MAROUNEK, Milan. A note on the effect of triacylglycerols of caprylic and capric fatty acid on performance, mortality, and digestibility of nutrient in young rabbits. Animal Feed Science and Technology, 2006, 127, 161-168. ISSN 0377-8401. 2006
SIROTEK, Kamil, MAROUNEK, Milan a SUCHORSKÁ, O. Activity and cellular localization of amylases of rabbit cecal bacteria. Folia Microbiologica, 2006, 51, 309-312. ISSN 0015-5632. 2006
Rozkot, Miroslav., 2006 Actual Problems of Pig Breeding. In Uspořádání workshopu 6.11.2006. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2006
WOLF, Jochen, PEŠKOVIČOVÁ, D., ŽÁKOVÁ, Eliška a GROENEVELD, E. Additive and heterotic breed effects in the genetic evaluation of pig sire breeds. Animal Science, 2006, 82, 455-462. ISSN 1357-7298. 2006
KVAPILÍK, Jindřich. Allmählicher Aufwind nach dem EU-Beitritt. Neue Landwirtschaft, 2006, roč. 17(3), s. 26-29. ISSN 0863-2847. 2006
« První ‹ Previous 1 48 138 146 147 148 149 150 158 164 Next › Poslední » 2941. až 2960. záznam z 3280


VÚŽV v.v.i. > Publikace