Hledat
PublikaceRok
DOLEŽAL, Oldřich a GREGORIADESOVÁ, Jitka.. Zchlazená napájecí voda - lék na tepelný stres u krav. Náš chov, 2006, roč. 66(7), s. 22-23. ISSN 0027-8068. 2006
DOLEŽAL, Oldřich a NĚMEČKOVÁ, Jitka. Zdraví vysokoužitkových dojnic je podmíněno chovatelem. Náš chov, 2006, roč. 66(9), s. 69-72. ISSN 0027-8068. 2006
KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, NGUYEN NGOC, A. a POLÁKOVÁ, Karolína., 2006 Zkrmování chráněného methioninu dojnicím v přechodném období. In Výživa zvířat 2006 - proteiny. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. 120-123. ISSN 80-7157-954-8 2006
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ŠKEŘÍKOVÁ, A., 2006 Změna kompozice bílkovin v mléce dojnic vlivem tepelného stresu. In Den mléka 2006. Praha: ČZU, s. 136-137. ISSN 80-213-1498-2 2006
Novák, Pavel, Kunc, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a kolektiv. Zoohygiena prasat v praxi. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2006, 90 s. ISBN 80-86454-72-X 2006
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce nulové alely kozího alfa-S1 kaseinu. Autoři: KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Patentový spis CZ 297080 B6. 2006-09-13. 2006
PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko, ROZINEK, Jiří, SEDMÍKOVÁ, Markéta, JEŠETA, Michal, CHMELÍKOVÁ, Eva, ŠVESTKOVÁ, Dana a JÍLEK, František.. Activation of pig oocytes Using nitric oxide donors. Molecular Reproduction and Development, 2005, 71, 115-122. ISSN 1040-452X. 2005
VÍCHOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. Allosucling in cattle: Gain or compensation?. Applied Animal Behaviour Science, 2005, 94, 223-235. ISSN 0168-1591. 2005
DANĚK, Petr, ONDRÁČEK, J. a SMOLA, J. Alternativa růstových stimulátorů. Náš chov, 2005, roč. 65(8), s. 61-62. ISSN 0027-8068. 2005
TOUFAR, Oldřich a DOLEJŠ, Jan. Aplikace aditiv do krmné dávky prasat. Krmivářství, 2005, roč. 9(2), s. 36-38. ISSN 1212-9992. 2005
PANAMÁ, José. L. a ŠPINKA, Marek. Associations of stockpersons personalities and attitudes with performance of dairy cattle herds. Czech Journal of Animal Science, 2005, 50, 226-234. ISSN 1212-1819. 2005
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen, PŘIBYL, Josef, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a KICA, J. Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 1. Model development. Livestock Production Science, 2005, 95, 201-215. ISSN 0301-6226. 2005
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen, ZAHRÁDKOVÁ, Radka, PŘIBYL, Josef, DAŇO, J., KRUPA, Emil a KICA, J. Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 2. Model application to production systems with the Charolais breed. Livestock Production Science, 2005, 95, 217-230. ISSN 0301-6226. 2005
VESELÁ, Zdeňka., PŘIBYL, Josef, ŠAFUS, Petr, VOSTRÝ, Luboš, ŠEBA, K. a ŠTOLC, L. Breeding value for type traits in beef cattle in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2005, 50, 385-393. ISSN 1212-1819. 2005
ŘEHOUT, Václav, PŘIBYL, Josef a KOŠVANEC, Karel. Česká červinka na prahu roku 2005. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. 48-50. ISSN 0027-8068. 2005
ČEŘOVSKÝ, Josef, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena a ROZKOT, Miroslav. Changes in boar semen with a high and low level of morphologically abnormal spermatozoa. Czech Journal of Animal Science, 2005, 50, 289-299. ISSN 1212-1819. 2005
KVAPILÍK, Jindřich. Chov skotu v ČR po vstupu do EU. Moderní živočišná výroba - příloha Zem. týdeníku, 2005, roč. 21(4), s. 4-7. ISSN 1214-2298. 2005
DOLEŽAL, Oldřich, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana. Co dělat v tropických dnech. Zemědělský týdeník, 2005, roč. 8(33), s. 14-15. ISSN 1212-2246. 2005
TŘINÁCTÝ, Jiří, RICHTER, M., HOMOLKA, Petr, RABIŠKOVÁ, M. a DOLEŽAL, P. Comparison of apparent and true digestibility of nutrients determined in dairy cows either by the nylon capsule or in vivo method. Czech Journal of Animal Science, 2005, 50, 402-410. ISSN 1212-1819. 2005
ŠAFUS, Petr a PŘIBYL, Josef. Comparison of long-term selection responses of breeding policy in dairy herds. Czech Journal of Animal Science, 2005, 50, 439-449. ISSN 1212-1819. 2005
« První ‹ Previous 1 48 138 146 147 148 149 150 158 Next › Poslední » 2941. až 2960. záznam z 3145


VÚŽV v.v.i. > Publikace