Název skupiny Nadřazený útvar
Dojený skot Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Drůbež Fyziologie výživy a jakost produkce
Ekonomika chovu a program ECOWEIGHT Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Ekonomika odvětví chovu skotu Chov skotu
Embryobiotechnologie Biologie reprodukce
Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých Etologie
Etologie a welfare skotu a prasat Etologie
Hodnocení a tvorba chovného prostředí Technologie a technika chovu hospodářských zvířat
Chov dojeného skotu Chov skotu
Chov masného skotu a kvalita masa Chov skotu
Klasifikace JUT prasat Chov prasat
Koně Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Laboratoř mikrobiologie Fyziologie výživy a jakost produkce
Laboratoře Fyziologie výživy a jakost produkce
Masný skot Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Molekulární genetika Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Ovce a kozy Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Prasata Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců Výživa a krmení hospodářských zvířat
Produkční systémy chovu prasat Chov prasat
1 2 Next › Poslední » 1. až 20. záznam z 27


VÚŽV v.v.i. > Detail pracovní skupiny