Hodnocení a tvorba chovného prostředí

Knížková Ivana, Doc. Ing., CSc. vědecký pracovník
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Jiroutová Pavlína, Ing. odborný pracovník
Knížek Josef, Ing. odborný pracovník
Nejedlá Eliška, Ing. odborný pracovník
Bečková Ilona technik
Procházka David technik