Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých

Nadřazené odděleníEtologie
Karta skupiny karta_jelko
Popis

Skupina se zabývá výzkumem základní biologie chování především jelenovitých, koňovitých (a dalších druhů), chovaných extensivním způsobem, v zoologických zahradách, případně žijících ve volnosti. Součástí zaměření je uplatnění těchto výsledků v provozu. V současnosti se v rámci tématiky profilují podle druhů zkoumaných zvířat dva základní směry; orientace na jelenovité a orientace na koňovité. Týmy se však vzájemně doplňují a úzce spolupracují.

Zabýváme se sociálními faktory s akcentem na studium detailních vztahů v rámci sociálních skupin s návazností na fysiologické parametry a pohodu zvířat. (Jednotlivá zkoumaná témata jsou uvedena na stránce těchto podskupin.) Všichni vědečtí pracovníci se podílejí na výuce studentů na několika univerzitách ČR. Skupina je plně integrována do mezinárodní spolupráce.

Bartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník
Bartoš Luděk, prof. Ing., DrSc. vědecký pracovník
Dušek Adam, RNDr., Ph.D. vědecký pracovník
Kotrba Radim, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Pluháček Jan, doc., RNDr., Ph.D. vědecký pracovník
Esattore Bruno, Ph.D. odborný pracovník