Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých

Nadřazené odděleníEtologie
Karta skupiny karta_jelko
Popis

Skupina se zabývá výzkumem základní biologie chování především jelenovitých, koňovitých (a dalších druhů), chovaných extensivním způsobem, v zoologických zahradách, případně žijících ve volnosti. Součástí zaměření je uplatnění těchto výsledků v provozu. V současnosti se v rámci tématiky profilují podle druhů zkoumaných zvířat dva základní směry; orientace na jelenovité a orientace na koňovité. Týmy se však vzájemně doplňují a úzce spolupracují.

Zabýváme se sociálními faktory s akcentem na studium detailních vztahů v rámci sociálních skupin s návazností na fysiologické parametry a pohodu zvířat. (Jednotlivá zkoumaná témata jsou uvedena na stránce těchto podskupin.) Všichni vědečtí pracovníci se podílejí na výuce studentů na několika univerzitách ČR. Skupina je plně integrována do mezinárodní spolupráce.