Etologie a welfare skotu a prasat

Nadřazené odděleníEtologie
Karta skupiny karta_praskot_2017
Popis

Naše skupina se zaměřuje na vliv ustájení a sociálních faktorů na chování, welfare, produkci a zdraví skotu a prasat. Výzkum se zabývá širokou škálou témat kombinující různé přístupy od teoretických studií (např. modelování sociálních interakcí) po experimentální výzkum mateřského chování, agonistického chování, hravého chování, komunikace mezi zvířaty a ontogeneze chování. Zkoumáme také praktické otázky, např. porovnání různých typů ustájení a managementu v intenzivních i alternativních chovech skotu a prasat, nebo vývoj nových metod hodnocení welfare na farmách. Zvláštní pozornost věnujeme stádiu odchovu se zaměřením na zdraví, mortalitu, welfare, odolnost vůči stresu a rozvoj produkčních a behaviorálních schopností selat a telat.

Pracujeme zejména s prasaty a dojeným a masným skotem na našem účelovém hospodářství. Při výzkumu také spolupracujeme jak s chovateli skotu a prasat v České republice, tak se špičkovými vědeckými centry v ČR a celé EU. Některé etologické studie charakteru základního výzkumu uskutečňujeme také na dalších druzích zvířat, např. primátech včetně člověka nebo ptácích.