Technologie a management chovu přežvýkavců

Malá Gabriela, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Jiroutová Pavlína, Ing. odborný pracovník
Knížek Josef, Ing. odborný pracovník
Nejedlá Eliška, Ing. odborný pracovník
Kočí Martina technik
Procházka David technik