Technologie a management chovu přežvýkavců

Malá Gabriela, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Novák Pavel, Doc. MVDr., CSc. vědecký pracovník
Jiroutová Pavlína, Ing. odborný pracovník
Knížek Josef, Ing. odborný pracovník
Nejedlá Eliška, Ing. odborný pracovník
Bečková Ilona technik
Kočí Martina technik
Procházka David technik