Název útvaruNadřazený útvar
Sekretariát Vedení
Vedení úseku materiálně- technického zabezpečení
Vedení
Útvar náměstka ředitele pro výzkum Vedení
Útvar vědeckého sekretáře Vedení
Útvar náměstka ředitele pro účelovou činnost Vedení
Útvar náměstka ředitele pro ekonomiku Vedení
1. až 7. záznam z 7


VÚŽV v.v.i. > Útvary