Útvar náměstka ředitele pro ekonomiku

Vedoucí jednotkyBrožík František, Ing.