ŘEDITEL/ŘEDITELKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení
Náplň práceV souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.   Předpokládané funkční období je od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2027.
Požadujeme
 • morální bezúhonnost;
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4) – 6) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských, veterinárních nebo biologických věd;
 • organizační a manažerské schopnosti, minimálně pět let praxe v řídící (vedoucí) funkci;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • zkušenosti s vědeckou (výzkumnou) činností, vědecká hodnost výhodou.
  Požadované dokumenty:
 • strukturovaný životopis (doplněný případně seznamem hlavních vědeckých publikací);
 • ověřená kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • přehled dosavadní praxe;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • návrh koncepce rozvoje ústavu a představa o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické (3 - 5 stran textu).
NabízímeDalší informace poskytne předseda Rady instituce VÚŽV, v.v.i. ing. Luděk Bartoň, Ph.D. (barton.ludek@vuzv.cz).
Uzávěrka přihlášek19.9.2022
PokynyInformace a podklady pro zpracování koncepce jsou k dispozici na www.vuzv.cz (záložky: O nás – Dokumenty ke stažení – Roční zprávy). Přihlášky s požadovanými dokumenty v písemné podobě musí být doručeny nejpozději do 19 9. 2022 do 15 hodin, a to na adresu:   Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Předseda Rady instituce Luděk Bartoň Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves   Obálku označte zřetelně slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU – NEOTEVÍRAT“. Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před Radou instituce v předběžném termínu 4. 10. 2022.