Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření