Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření

Číslo projektu QK1920184
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V reakci na nákazovou situaci AMP budou navrženy a ověřeny terénní technické a biologické postupy pro lokalizaci potenciálních zdrojů a prevenci šíření infekce v populaci divokých prasat, analýza dopadu hospodářských a anti-AMP opatření na populační dynamiku a chování divokých prasat v základních typech environmentálních podmínek lokalit s výskytem černé zvěře v ČR. V roce 2021 bude vypracována metodika certifikovaná odborným orgánem státní správy, která na základě výsledků projektu (způsoby lokalizace živých zvířat a kadáverů, odhad populační hustoty v oblasti a predikce chování prasat v daném místě, potenciální vektory šíření) a rešerše aktuálních poznatků shrne, jak efektivně postupovat v případě výskytu AMP v populaci divokých prasat na našem území.

Období2019 - 2021
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
FALDYNA, Martin, HRDÝ, Jakub, KRÁSNA, Magdaléna…BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel et al. Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., 2022, 75 s. ISBN 978-80-7672-023-7 2022
BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Prevence šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých: Technické možnosti a účinnost opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. STRNADY, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V PRAZE.. Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR. Autoři: BARTOŠOVÁ, Jitka, KAMLER, Jiří, BARTOŠ, Luděk, CUKOR, Jan, TUREK, Kamil, HAVRÁNEK, František, DRIMAJ, Jakub, MACHÁLEK, Antonín, ŠIMON, Josef a PLHAL, Radim.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7417-222-9. 2021-12-15. 2021
HAVRÁNEK, František, KAMLER, Jiří, MACHÁLEK, Antonín, ŠIMON, Josef, BARTOŠ, Luděk a BARTOŠOVÁ, Jitka. Chytře proti africkému moru prasat. Zemědělec, 2019, roč. 27(17), s. 38. ISSN . 2019
HAVRÁNEK, František, CUKOR, Jan, KAMLER, Jiří, ŠIMON, Josef, BARTOŠ, Luděk a BARTOŠOVÁ, Jitka. Moderní technologie v terénu: Efektivní boj proti africkému moru prasat. Náš chov, 2019, roč. 79(4), s. 83-86. ISSN . 2019

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie