Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření

Číslo projektu QK1920184
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V reakci na nákazovou situaci AMP budou navrženy a ověřeny terénní technické a biologické postupy pro lokalizaci potenciálních zdrojů a prevenci šíření infekce v populaci divokých prasat, analýza dopadu hospodářských a anti-AMP opatření na populační dynamiku a chování divokých prasat v základních typech environmentálních podmínek lokalit s výskytem černé zvěře v ČR. V roce 2021 bude vypracována metodika certifikovaná odborným orgánem státní správy, která na základě výsledků projektu (způsoby lokalizace živých zvířat a kadáverů, odhad populační hustoty v oblasti a predikce chování prasat v daném místě, potenciální vektory šíření) a rešerše aktuálních poznatků shrne, jak efektivně postupovat v případě výskytu AMP v populaci divokých prasat na našem území.

Období2019 - 2021
Odkaz do ISVAV