Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat

Číslo projektu QK1720349
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout nové formy zinku za použití moderních nanotechnologií za účelem snížení použití antibiotik v chovech prasat a zlepšení celkového zdravotního stavu s ohledem na užitkovost. V první fázi bude optimalizována metoda modifikace zinkových komplexů. V druhé fázi budou testovány nanokomplexy zinku z pohledu využitelnosti na laboratorních potkanech. Nanokomplexy budou porovnávány s konvenčními zdroji zinku. Ve třetí fázi řešení projektu bude na základě získaných výsledků aplikován do diety selat v provozních podmínkách zinek ve formě nanokomplexů. Výsledky budou porovnány s komerčním zdrojem zinku. Sledovány budou mikrobiologické parametry výkalů a užitkové ukazatele až do porážky zvířat v jednotlivých kategoriích. Zároveň budou optimalizovány dávky nanozinku v chovech prasat. Praktickým výstupem budou nové nano, mikročástice a komplexy zinku. Výstupem projektu bude certifikovaná metodika, poloprovoz a impaktované publikace.

Období2017 - 2019
Odkaz do ISVAVQK1720349

NázevRok
HORKÝ, Pavel, SKALIČKOVÁ, Sylvie, URBÁNKOVÁ, Lenka, BAHOLET, Dária, KOCIOVÁ, Silvia, BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana, KABOURKOVÁ, Eliška, LACKOVÁ, Zuzana, CERMEI, Natalia, GAGIČ, Milica, MILOSAVLJEVIČ, Vedran, SMOLÍKOVÁ, Vendula, VÁCLAVKOVÁ, Eva a další. Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2019, 10, Article Number: 17. ISSN 2049-1891. 2019
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Alternativy výživy prasat. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 58-60. ISSN . 2018
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika modifikace a syntézy nanokomplexů zinku pro dietní využití u hospodářských zvířat. Autoři: HORKÝ, Pavel, ŠMERKOVÁ, Kristýna, KOPEL, Pavel, HYNEK, David, KABOURKOVÁ, Eliška, BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana, KALHOTKA, Libor, ZEMAN, Ladislav, NEVRKLA, Pavel, ČÁSLAVOVÁ, Iva, VÁCLAVKOVÁ, Eva, SKLÁDANKA, Jiří a ADAM, Vojtěch.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7509-535-0. 2018-01-26. 2018
BĚLKOVÁ, Jaroslava, VÁCLAVKOVÁ, Eva a HORKÝ, Pavel. The Effect of Zinc in the Diet for Weaned Piglets and the Possibilities of Substitution - Review. Research in Pig Breeding, 2018, roč. 12(2), s. 1-5. ISSN 1802-7547. 2018
BĚLKOVÁ, Jaroslava. a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Zinek pro odstavená selata ano, či ne?. Krmivářství, 2017, roč. 21(6), s. 15-17. ISSN . 2017

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Produkční systémy chovu prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat