Informace k připravovaným akcím

 • Semináře, konference a workshopy v roce 2018

  Semináře, konference a workshopy v roce 2018

  V roce 2018 pro vás připravujeme semináře, konference a workshopy.
 • Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN

  Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN

  Naučná stezka „Věda na polích a ve stájích s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN“, má za cíl ukázat a objasnit především dětem, jak vznikají potraviny, které jsou součástí jejich denní potřeby.
 • Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu

  Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu

  Zveme Vás do Hradištka pod Medníkem na seminář „Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu“, který se koná 25. června 2018. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.
 • H2020 – nové výzvy pro oblast SC2

  H2020 – nové výzvy pro oblast SC2

  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Technologické centrum AV ČR si Vás dovolují pozvat do Uhříněvsi na seminář „Aktuální příležitosti v programu H2020 a návazných programech a inciativách podporujících mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích“, který se koná dne 6. června 2018.
 • Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu

  Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu

  Zveme Vás 25. května 2018 do Uhříněvsi na seminář „Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu“. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Nejbližší naplánované akce

12.10.2018
příběh vědy  
See more

02.11.2018
příběh vědy  
See more

23.11.2018
příběh vědy  
See more

Kalendář akcí

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme