Informace k připravovaným akcím

 • Naučná stezka Příběh potravin

  Naučná stezka Příběh potravin

  Populárně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ se koná jednou za rok, vždy v červnu. Již 11. ročník této naučné stezky je opět koncipován jako dvoudenní akce. Páteční program je vyhrazen žákům prvního stupně základních škol na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity, sobotní program v Netlukách pro […]
 • Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

  Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

  Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na workshop Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství, který se uskuteční ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi 1. června 2023 od 9:00 hodin.
 • Příběh vědy a Škola na farmě s podporou Ministerstva zemědělství

  Příběh vědy a Škola na farmě s podporou Ministerstva zemědělství

  V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. věnuje i aktivitám zaměřených na děti a mládež. Pro studenty středních škol a gymnázií připravujeme vzdělávací program  Příběh vědy – Mladý výzkumník s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ a pro žáky základních škol program Škola na farmě. Oba programy jsou […]
 • Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna

  Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna

  Zveme vás k návštěvě našich stánků ve dnech 22. – 26. 4. 2023 v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat, která se bude konat na Brněnském výstavišti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat v expozici Národního centra pro genetické zdroje a ve společné expozici s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně v pavilonu P.
 • Přejeme veselé velikonoční svátky a bohatou pomlázku

  Přejeme veselé velikonoční svátky a bohatou pomlázku

  Velikonoce jsou svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoce jsou obdobím lidových tradic. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pražské Uhříněvsi se zdobením velikonočních kraslic intenzivně věnuje už od roku 2006 a společně s ostatními členy Asociace […]
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme