Informace k připravovaným akcím

 • Škola na farmě

  Škola na farmě

  V roce 2020 připravujeme pro žáky základních škol již tradiční a u žáků velice oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě. V příštím roce to bude již pátý rok, kdy děti budou mít možnost blízkého kontaktu se zvířaty, uvidí každodenní provoz na farmě a seznámí se se zemědělskou technikou, poznají například krmný vůz nebo automatický […]
 • Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]
 • Farmářský den ve Velké Chyšce

  Farmářský den ve Velké Chyšce

  Zveme Vás do Velké Chyšky! Již tradiční Farmářský den VÝZKUM PRO PRAXI pořádáme ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Zveme Vás na velmi zajímavou přednášku Ing. Jana Ulricha, ředitele Zemědělského svazu ČR o Společné zemědělské politice po roce 2020, pozvání na Farmářský den přijali uznávaní vědečtí a výzkumní […]
 • Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

  Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

  Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskuteční tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání je informovat o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Doktorandi ve svých prezentacích seznámí přítomné nejen s tématem disertační práce, ale především s postupem prací na řešení, plánem na následující […]
 • Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

  Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

  Zveme Vás do Brna na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádá Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav […]
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme