Informace k připravovaným akcím

 • Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

  Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

  Zveme Vás 7. června 2022 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněves na workshop „Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství
 • ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2022 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

  ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2022 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň […]
 • Výchovně vzdělávací program Škola na farmě s podporou projektu Zemědělství žije!

  Výchovně vzdělávací program Škola na farmě s podporou projektu Zemědělství žije!

  Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě jsme připravili ve spolupráci a s podporou Zemědělského svazu, projektu Zemědělství žije!, a to ve třech jarních termínech. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních […]
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se za zapojil do osvěty a důležitosti připomenutí si odkazu Gregora Johana Mendela

  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se za zapojil do osvěty a důležitosti připomenutí si odkazu Gregora Johana Mendela

  V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a připravil vzdělávací a propagační akce. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Vás zve na seminář „Příspěvek […]
 • V roce 2022 pro vás připravujeme webináře, semináře, konference, výstavy, akce pro veřejnost

  V roce 2022 pro vás připravujeme webináře, semináře, konference, výstavy, akce pro veřejnost

  Rok 2021 byl ve „znamení korovanirové epidemie“, některé plánované aktivity byly zrušeny, jiné se uskutečnily formou webinářů, videokonferencí, některé akce jsme odložili na rok 2022. Připravili jsme pro vás souhrnný plán všech akcí, které plánujeme v roce 2022 uskutečnit.
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme