Informace k připravovaným akcím

 • Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]
 • Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

  Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

  Zveme Vás do Brna na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádá Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav […]
 • Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

  Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

  Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.
 • Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

  Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

  Od 10. září až do 31. října mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.,  který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, […]
 • VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

  VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

  Zveme Vás 27. září 2019 na již tradiční, veřejně přístupnou akci, Noc vědců  do Národního zemědělského muzea v Praze. Stanoviště Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. .i. „Agrolesnictví aneb Pojďme na zvířata se stromy“  najdete ve velkém multifunkčním sále muzea.
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme