Informace k připravovaným akcím

 • Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

  Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

  Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. […]
 • Zveme Vás na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat

  Zveme Vás na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat

  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a řešitelé projektu AMOR (MZe QK1920184) zvou zájemce o problematiku AMP a černé zvěře na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat: Technické možnosti a opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy černé zvěře dne 24. listopadu 2021 od 9:00 hodin v on-line prostoru (MS Teams).
 • Zveme Vás na listopadový seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Zveme Vás na listopadový seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z. s. a Zemědělskou společností, z. s .při ČZU v Praze si Vás dovolují pozvat na  XVI. celostátní seminář s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“, který se uskuteční  v Aule České zemědělské […]
 • Zveme Vás na Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI

  Zveme Vás na Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI

  Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce připravujeme Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín.
 • Zveme Vás do Poděbrad na seminář Alternativní chov prasat

  Zveme Vás do Poděbrad na seminář Alternativní chov prasat

  Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Vás zvou na seminář Alternativní chov prasat. Seminář se koná 9. listopadu 2021 ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech.
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme