Informace k připravovaným akcím

 • Moderní metody výživy pro pohodu krav aneb Kraviny do kravína

  Moderní metody výživy pro pohodu krav aneb Kraviny do kravína

  Již čtvrtým rokem se koná v Národním zemědělském muzeum v Praze  unikátní akce, Noc vědců, která v jeden večer propojuje evropské vědecké a vzdělávací instituce. V Noci vědců  tu každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody. Téměř dvě desítky zemědělských institucí […]
 • Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online

  Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online

  Národní zemědělské muzeum v Praze pro Vás připravilo online výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, tedy Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumným ústavem živočišné výroby, […]
 • Aktuální otázky chovu prasat

  Aktuální otázky chovu prasat

  Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, který se uskuteční online 10. listopadu 2020 v 10 hodin. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství.
 • Pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”

  Pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”

  Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i v Praze Uhříněvsi připravuje pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”, který se bude konat ve dnech 24. – 25. května 2021 v konferenčním centru Floret v Průhonicích u Prahy.
 • Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu

  Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu

  Zveme Vás na webinář „Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu“, který je pořádán v rámci projektu České technologické platformy pro zemědělství. Uskuteční se 27. října 2020 od 10:30. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, partnerem České technologické platformy pro zemědělství je Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v […]
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme