Informace k připravovaným akcím

 • Co připravujeme v roce 2024

  Co připravujeme v roce 2024

  V přehledu plánovaných aktivit Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i.  na rok 2024 jsou workshopy, semináře, kurzy, akce pro veřejnost, veletrhy, výstavy a vědecké konference.
 • Letenské prase a Letenský masopust 2024

  Letenské prase a Letenský masopust 2024

  Zveme Vás v sobotu 20. ledna 2024 od 10 do 17 hodin do Národního zemědělského muzea v Praze na akci Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Evy Weisbauerové, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. na téma „Povídání o přeštíkovi a jeho příbuzných“. Dozvíte se, s čím se […]
 • Seminář Aktuální směry v chovu prasat a představení nové knihy o chovu prasat

  Seminář Aktuální směry v chovu prasat a představení nové knihy o chovu prasat

  Dne 7. 12. 2023 se uskuteční v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry v chovu prasat“. Na semináři bude představena nová kniha o chovu prasat, kterou vydává nakladatelství Profi Press a spolupodílelo se na ní i šest autorů z VÚŽV.
 • XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

  Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se koná v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze již XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci […]
 • Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

  Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

  Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat pořádá seminář, kde budou představeny aktuální poznatky využití genomiky ve šlechtění hospodářských zvířat i genů obecné odolnosti u skotu. Tyto vědeské výsledky byly získány v tomto roce pracovníky oddělení. Doufáme, že vědecká i odborná chovatelská veřejnost ocení náš vědecký výzkum i přínosy, který z něj […]
VÚŽV v.v.i. > Praxe > Připravujeme