VÝZKUM A SPOLUPRÁCE

 • Společná realizace projektů základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje (kolaborativní výzkum)
 • Řešení výzkumných úkolů podle požadavků partnera (smluvní výzkum)
 • Služby akreditovaných pokusných stájí včetně poskytnutí definovaných zvířat pro experimenty a zajištění experimentů v souladu s požadavky legislativy na ochranu zvířat
 • Oborná spolupráce při ověření materiálů, technologií a zpracování produkce živočišné výroby

EXPERTÍZY

 • Vypracování analýz, studií a rešerší dle individuálního zadání
 • Stanovení genetických variant
  • genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy
  • booroola genů pro ovce
  • genů pro zbarvení koní
  • vybrané markery pro zdravotní znaky pro skot

ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

 • Příprava, vzdělávání a odborné vedení studentů (bakalantů, diplomantů a doktorandů) školiteli z VÚŽV ve spolupráci s univerzitami
 • Kurzy inseminace prasat
 • Odborná příprava klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu (SEUROP)
 • Školení poradců v oblasti živočišné výroby
 • Vyžádané přednášky pro chovatele, studenty a pracovníky zemědělských firem na konkrétní téma
 • Odborné semináře VÚŽV

ECONOMICKÉ ANALÝZY PRO CHOVATELE

PORADENSTVÍ

 • Poradenství – řešení aktuálních problémů v chovech dojeného skotu, masného skotu, chovu koz a ovcí, prasat, drůbeže, králíků, koní a jelenovitých
  • emailové a telefonické poradenství, internetová online poradna
  • řešení konkrétních problémů přímo ve Vašich chovech

NÁRODNÍ CENTRUM PRO GENETICKÉ ZDROJE ZVÍŘAT

Program ochrany genofondu původních plemen, koordinace plemenitby, genobanka, kryoprezervace, podpora chovatelů

Kontakt: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., barton.ludek@nullvuzv.cz
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Nabídka služeb a spolupráce