TémaŠkolitel
Algoritmy genomického hodnocení hospodářských zvířat s využitím všech dostupných zdrojů o jedincích a genotypech Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Algoritmy řešení soustav rovnic při genomickém hodnocení hospodářských zvířat Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Dlouhověkost u dojeného skotu a efekty na ní působící, analýza přežitelnosti Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Efekty křížení v hodnocení hospodářských zvířat Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Ekonomická a genetická optimalizace selekčních programů hospodářských zvířat, stanovení selekčních cílů a selekčních indexů Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Genetické skupiny v genomickém hodnocení hospodářských zvířat Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Genetické vztahy mezi kondunktivitou mléka a počtem somatických buněk v průběhu laktace a dalšími funkčními znaky u dojeného skotu Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Genetické vztahy mezi poměrem obsahu tuku a bílkovin v mléce a mléčnou užitkovostí, plodností a dalšími funkčními znaky u dojeného skotu Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Hodnocení ekonomické efektivity chovu dojeného skotu v podmínkách Společné zemědělské politiky EU Syrůček Jan, Ing., Ph.D.
Nelineární závislostí mezi sledovanými vlastnostmi u dojeného skotu, stanovení genetických parametrů a upřesněné sestavení souhrnných selekčních indexů Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Nelineární závislostí mezi sledovanými vlastnostmi u dojeného skotu, stanovení genetických parametrů a upřesněné sestavení souhrnných selekčních indexů Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Odhad genetické diverzity uvnitř a mezi plemeny koní zařazených do genetických rezerv České republiky Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Odhad genetické diverzity uvnitř a mezi plemeny koní zařazených do genetických rezerv České republiky Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Odolnost a adaptační schopnosti dojnic v podmínkách intenzivního chovu Řehák Dalibor, Ing., Ph.D.
Optimalizace selekčního programu u dojeného skot s využitím genomických informací Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Optimalizace selekčního programu u masného skotu Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Optimalizace selekčního programu u ovcí Milerski Michal, Ing., Ph.D.
Otestování vhodného statistického modelu vyhodnocení a stanovení populačně-genetických parametrů u hospodářských zvířat Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Polymorfismus genů přirozené imunity u hospodářských zvířat a vliv na infekční odolnost Novák Karel, prom.biol., CSc.
Polymorfismus imunitních receptorů u hospodářských druhů zvířat Novák Karel, prom.biol., CSc.
1 2 Next › Poslední »


VÚŽV v.v.i. > Nabídka témat pro PhD studenty