Podmínky používání internetových stránek VÚŽV, v.v.i.  

Před použitím internetových stránek VÚŽV, v.v.i. si pozorně přečtěte tyto podmínky. Použitím internetových stránek VÚŽV, v.v.i. dáváte najevo souhlas s těmto podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, naše internetové stránky.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou navštěvovat naše internetové stránky bez jakýchkoli omezení. VÚŽV, v.v.i. dovoluje prohlížet své internetové stránky a stahovat zde zobrazené materiály pro nekomerční použití, pokud uživatel souhlasí bez jakýchkoli výhrad se zde uvedenými podmínkami.

Texty, obrázky, nákresy, databáze a jiné položky umístěné na internetových stránkách VÚŽV, v.v.i., i samotné internetové stránky jsou chráněny autorským zákonem. Uživatelé nesmí kopírovat, stahovat, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah internetových stránek VÚŽV, v.v.i., včetně textů, obrázků a audio- a video- sekvencí, pro veřejné nebo komerční účely bez písemného souhlasu společnosti VÚŽV, v.v.i., respektive uvedených držitelů autorských práv. Uživatelé také nesmí jakkoli využívat obsah internetových stránek VÚŽV, v.v.i. v rámci jiných internetových stránek.

Odkazy na jiné internetové stránky

VÚŽV, v.v.i. může mít na svých internetových stránkách odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Internetové stránky třetích stran nejsou pod kontrolou VÚŽV, v.v.i. a VÚŽV, v.v.i. není žádným způsobem odpovědná za obsah těchto stránek, ani obsah dalších internetových stránek, na něž jsou zde odkazy. Pokud se rozhodnete navštívit internetové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

Osobní stránky vědeckých pracovníků společnosti

VÚŽV, v.v.i. nenese odpovědnost za informace, uveřejněné v osobní prezentaci jednotlivých vědeckých pracovníků. Jednotlivé detailní prezentace v sekci Lidé spravují sami vědečtí pracovníci a mají plnou odpovědnost za zvřejnění a obsah použitých informací.


Vstupem na internetové stránky dáváte najevo souhlas s výše uvedenými podmínkami bez jakýchkoli výhrad. Dále souhlasíte a zavazujete se, že nebudete používat internetové stránky VÚŽV, v.v.i. a jejich obsah pro nezákonné nebo nemorální účely nebo pro účely, které jsou zakázány v těchto podmínkách.

VÚŽV v.v.i. > Podmínky použití