Hledat
ČísloNázevObdobí
RO0723 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2023 - 2027
QK23020085 Nové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce 2023 - 2025
QK23020011 Rozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v České republice 2023 - 2025
QK22020132 Nové metody klasifikace JUT prasat 2022 - 2024
QK22020280 Využití genomické selekce pro optimalizaci resilience dojeného skotu 2022 - 2024
QK21010344 Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu 2021 - 2025
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294 (EF18_053/0017294) Mezinárodní mobility VÚŽV 2021 - 2023
QK21010038 Včasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka 2021 - 2025
QK21020304 Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence 2021 - 2023
LTV20020 Podpora zapojení v činnosti Mezinárodní společnosti pro živočišnou genetiku (ISAG) 2020 - 2022
TP01010047 Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění 2020 - 2022
QK1920187 Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru 2019 - 2021
QK1910242 Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat 2019 - 2023
QK1910387 Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě 2019 - 2023
QK1910156 Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat 2019 - 2023
LTAUSA19 Ověřování genomických postupů v malých populacích 2019 - 2022
17/005/1611a/563/000105 Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic 2019 - 2020
QK1910082 Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců 2019 - 2023
QK1910438 Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat 2019 - 2023
QK1920037 Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení 2019 - 2021
1 2 3 6 Next › Poslední » 1. až 20. záznam z 115


VÚŽV v.v.i. > Projekty