Hledat
ČísloNázevObdobí
QK21010344 Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu 2021 - 2025
QK21010038 Včasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka 2021 - 2025
QK21020304 Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence 2021 - 2023
LTV20020 Podpora zapojení v činnosti Mezinárodní společnosti pro živočišnou genetiku (ISAG) 2020 - 2022
TP01010047 Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění 2020 - 2022
QK1920187 Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru 2019 - 2021
QK1910242 Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat 2019 - 2023
QK1910387 Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě 2019 - 2023
QK1910156 Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat 2019 - 2023
LTAUSA19 Ověřování genomických postupů v malých populacích 2019 - 2022
QK1910082 Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců 2019 - 2023
17/005/1611a/563/000105 Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic 2019 - 2020
QK1910438 Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat 2019 - 2023
QK1920037 Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení 2019 - 2023
QK1910400 Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace 2019 - 2023
QK1910217 Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu 2019 - 2023
QK1910059 Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu 2019 - 2023
QK1920184 Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření 2019 - 2021
QK1910320 Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru 2019 - 2023
ECSEL JU 783221 Aggregate Farming in the Cloud 2018 - 2021
1 2 3 6 Next › Poslední » 1. až 20. záznam z 109


VÚŽV v.v.i. > Projekty