ŠKOLA NA FARMĚ

Je výchovně vzdělávací program pro žáky I. a II. stupně základních škol v jarním a podzimním cyklu. Cílem projektu je populární formou seznámit děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí.
Projekt je garantován Ministerstvem zemědělství,
pro žáky je ZDARMA.

Koordinátor: beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

PŘÍBĚH VĚDY - MLADÝ VÝZKUMNÍK

Je vzdělávací aktivita, určena studentům středních odborných škol a gymnázií v Praze a okolí. Pro studenty je připravena zážitková demonstrace a pokusy v laboratoři molekulární genetiky, výživy a krmení, fyziologie výživy
a jakosti produkce a chovu skotu.
Projekt je garantován Ministerstvem zemědělství,
pro studenty je ZDARMA.

Koordinátor: beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

PŘÍBĚH POTRAVIN

Je dvoudenní populárně naučná stezka "Věda na polích a ve stájích - Příběh potravin", která se koná jednou za rok, vždy v červnu. Páteční program je připraven pro žáky I. stupně základních škol a sobotní program pro širokou veřejnost. Naučnou stezku organizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Selgen a.s. a Česká zemědělská univerzita.
Naučná stezka je podporována Ministerstvem zemědělství, pro žáky je ZDARMA.
Koordinátor: beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

» zprostředkování poznávání života na farmě
» lektorovaný, odborný a popularizační výklad
» s
tálá expozice krmiv je rozšířena o praktickou ukázku a „poznávačku“ jednotlivých složek (komponentů) krmiv
» umožněn blízký kontakt se zvířaty, včetně rozšířené manuální aktivity – přihrnování krmení, a přikrmování telat, tzv. „nakrm si své tele“
» seznamování s mechanizací na farmě, každodenním provozem (odkliz chlévské mrvy, stlaní, krmení, dojení, ale i silážování) a technikou na farmě
» zážitková demonstrace a pokusy (experimentální činnost) z laboratoří VÚŽV
» seznámení studentů (mládeže) populární formou se základy laboratorní výzkumné práce, vycházející z aktuálních podmínek a možností VÚŽV
» seznámení studentů s výzkumnou problematikou
» vyhledávání mladých vědeckých talentů
» podpoření zájmu studentů o vědecko- výzkumnou činnost
» naučná stezka, má za cíl ukázat a objasnit především dětem, jak vznikají potraviny, které jsou součástí jejich denní potřeby
» poznávání reality faremního provozu – chov skotu a prasat, v tematických celcích – PŘÍBĚH MASA, MLÉKA A VAJEC
» setkávání se s domácími zvířaty
» získávání informací, 
jak ve skutečnosti vypadají hlavní zemědělské plodiny
» snahou organizátorů je každý ročník ještě více zpopularizovat a přitáhnout tak pozornost celých rodin
VÚŽV v.v.i. > Programy pro školy a veřejnost s podporou MZe