V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost
se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. věnuje i aktivitám zaměřených na děti a mládež.

V učebních osnovách základních škol informace o chovu hospodářských zvířat často úplně chybí. Je jen na osvícenosti učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví.
Vyrůstá generace lidí, zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se VÚŽV vydal cestou realizace výchovně vzdělávacích a popularizačních projektů.

ŠKOLA
NA FARMĚ

Je výchovně vzdělávací program pro žáky I. a II. stupně základních škol. Cílem projektu je populární formou seznámit děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat. Žáci se seznamují s chovem skotu a prasat na farmě, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, s chovem plemen skotu a prasat zařazených do Národního programu, chovaných na farmě v Netlukách - české červinky, českého strakatého skotu a přeštického černostrakatého prasete.

    Koordinátor: Ilona Bečková
    beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

ŠKOLA NA FARMĚ 2023
Pozvánka

 

 

MLADÝ VÝZKUMNÍK

Program je určen pro studenty středních škol s cílem podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce. Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích VÚŽV se studenti populární formou seznamují se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat, aktivně se zapojují do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa a laboratorních aktivit.

     Koordinátor: Ilona Bečková
     beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

MLADÝ VÝZKUMNÍK 2024
Pozvánka a program se připravuje

PŘÍBĚH POTRAVIN

Je dvoudenní populárně naučná stezka "Věda na polích a ve stájích - Příběh potravin", která se koná jednou za rok, vždy v červnu. Páteční program je pro žáky I. stupně základních škol a sobotní program pro širokou veřejnost. Naučnou stezku organizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Selgen a.s. a Česká zemědělská univerzita. Cílem stezky je přispět k celkové osvětě mladé generace a hravou formou přitáhnout pozornost dětí k základním informacím o běžných hospodářských zvířatech.

     Koordinátor: Ilona Bečková
     beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

PŘÍBĚH POTRAVIN 2024
Připravuje se

   KONTAKT:
   beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

    facebook.com/SKOLA-NA-FARMĚ

 

    KONTAKT:
    beckova.ilona@nullvuzv.cz,  tel. 605 462 369

 

     KONTAKT:
     beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

     facebook.com/Pribehpotravin

 

 

Související obrázky:

VÚŽV v.v.i. > PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST