Kolektiv lektorů a organizátorů

výchovně vzdělávacích a popularizačních programů

Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se na Vás těší i v roce 2021.

Bohužel, z důvodu vládních opatření týkajících se bezpečnosti a zdraví obyvatel, jsou všechny programy dočasně zrušeny.

Přejeme hodně zdraví a těšíme se na vás.

 

ŠKOLA NA FARMĚ

Je výchovně vzdělávací program pro žáky I. a II. stupně základních škol v jarním a podzimním cyklu. Cílem projektu je populární formou seznámit děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí.
Projekt je garantován Ministerstvem zemědělství,
pro žáky je ZDARMA.

Koordinátor: Ilona Bečková
beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

PŘÍBĚH VĚDY - MLADÝ VÝZKUMNÍK

Je vzdělávací aktivita, určena studentům středních odborných škol a gymnázií v Praze a okolí. Pro studenty je připravena zážitková demonstrace a pokusy v laboratoři molekulární genetiky, výživy a krmení, fyziologie výživy a jakosti produkce a chovu skotu.
Projekt je garantován Ministerstvem zemědělství,
pro studenty je ZDARMA.

Koordinátor: Ilona Bečková
beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

PŘÍBĚH POTRAVIN

Je dvoudenní populárně naučná stezka "Věda na polích a ve stájích - Příběh potravin", která se koná jednou za rok, vždy v červnu. Páteční program je pro žáky I. stupně základních škol a sobotní program pro širokou veřejnost. Naučnou stezku organizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Selgen a.s. a Česká zemědělská univerzita.
Naučná stezka je podporována Ministerstvem zemědělství, je ZDARMA.
Koordinátor: Ilona Bečková
beckova.ilona@nullvuzv.cz , tel. 605 462 369

» zprostředkování poznávání života na farmě
»
lektorovaný, odborný a popularizační výklad
»
stálá expozice krmiv je rozšířena o praktickou ukázku a „poznávačku“ jednotlivých složek (komponentů) krmiv
»
umožněn blízký kontakt se zvířaty, včetně rozšířené manuální aktivity – přihrnování krmení, a přikrmování telat, tzv. „nakrm si své tele“
»
seznamování s mechanizací na farmě
  » zážitková demonstrace a pokusy (experimentální činnost) z laboratoří VÚŽV
 » seznámení studentů (mládeže) populární formou se základy laboratorní výzkumné práce, vycházející z aktuálních podmínek a možností VÚŽV
 » seznámení studentů s výzkumnou problematikou
 » vyhledávání mladých vědeckých talentů
 » podpoření zájmu studentů o vědecko- výzkumnou činnost
 » naučná stezka, má za cíl ukázat a objasnit především dětem, jak vznikají potraviny, které jsou součástí jejich denní potřeby
 » poznávání reality faremního provozu – chov skotu a prasat, v tematických celcích – PŘÍBĚH MASA, MLÉKA A VAJEC
» setkávání se s domácími zvířaty
» získávání informací, 
jak ve skutečnosti vypadají hlavní zemědělské plodiny
 » snahou organizátorů je každý ročník ještě více zpopularizovat a přitáhnout tak pozornost celých rodin
   KONTAKT:
   beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

    facebook.com/SKOLA-NA-FARMĚ

 

    KONTAKT:
    beckova.ilona@nullvuzv.cz,  tel. 605 462 369

 

     KONTAKT:
     beckova.ilona@nullvuzv.cz, tel. 605 462 369

     facebook.com/Pribehpotravin

 

 

VÚŽV v.v.i. > Programy pro školy a veřejnost s podporou MZe