PŘEDSEDA

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.    VÚŽV

ČLENOVÉ

Doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.    VÚŽV
Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.   VÚŽV
Ing. Blanka Černá, CSc. MZe
Doc. Ing. Karel Mach, CSc. ČZU

 

ETICKÝ KODEX

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Etická komise