PŘEDSEDKYNĚ

 

doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.   (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

INTERNÍ ČLENKY/ČLENOVÉ

 

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

PhDr. Věra Přenosilová   (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

EXTERNÍ ČLENKY/ČLENOVÉ

 

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.  (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Ing. Antonín Machálek, CSc.  (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Etická komise