Nákladové šetření výroby mléka v ČR

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2007 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Po zpracování údajů z dotazníků posíláme vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity. Připravujeme vyhodnocení pro každý podnik a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasíláme většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření. Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě.

Návod na vyplňování dotazníku

Stručné výsledky nákladového šetření výroby mléka za rok 2020

Zpráva z nákladového šetření výroby mléka za rok 2020

 

Vývoj nákladovosti a rentability výroby mléka v ČR (na základě dotazníkového šetření VÚŽV)

Rok/ukazatel jednotka 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020
 počet podniků n 19 48 55 60 78 100 113 108 124
 tržní produkce l/krávu/rok 6 596 7 167 7 284 7 595 7 854 8 283 8 483 8 509 8 720
 náklady celkem Kč/litr 9,38 8,9 8,68 9,14 9,23 8,88 9,02 9,41 9,52
 náklady po odpočtu* Kč/litr 8,63 8,49 8,26 8,73 8,75 8,41 8,56 8,96 9,07
 tržby za mléko Kč/litr 7,86 8,5 7,53 7,77 9,51 6,8 8,65 8,87 8,61
 zisk bez dotace Kč/litr -0,77 +0,01 -0,73 -0,97 +0,76 -1,61 +0,09 -0,09 -0,46

* odpočet vedlejších výrobků (telata a hnůj)

 

V případě vašich dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat!

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
tel.: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou (GDPR), slouží výhradně ke zpracování zaslaných dat a nejsou poskytovány třetím stranám. Po vyhodnocení dotazníku jsou data na pracovišti archivována bez možnosti náhledu dalších osob.

VÚŽV v.v.i. > Rentabilita výroby mléka