Nákladové šetření výroby mléka v ČR

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2007 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Po zpracování údajů z dotazníků posíláme vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity. Připravujeme vyhodnocení pro každý podnik a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasíláme většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření. Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě.

V současné době probíhá sběr údajů od zemědělských podniků s chovem dojeného skotu v ČR za rok 2023. V případě Vašeho zájmu zapojit se do našeho výzkumu prosím vyplňte níže dotazník za Váš podnik za rok 2023 a zašlete nám ho mailem (syrucek.jan@nullvuzv.cz) do pátku 12. dubna 2024. Po zpracování údajů od všech účastníků šetření získáte podrobnou zprávu, individuální výsledky a anonymní mezipodnikové srovnání!

Dotazník pro sledování nákladů chovu dojnic za rok 2023

Návod na vyplnění dotazníků za rok 2023
Výsledky nákladového šetření za rok 2022

Vývoj nákladů výroby mléka a zisku bez dotací u souboru hodnocených podniků

 Rok/ukazatel  jednotka 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 2022
 počet podniků  n 19 48 55 62 78 100 113 124 120 126
 tržní produkce  l/krávu/rok 6 596 7 167 7 284 7 595 7 836 8 283 8 483 8 720 8 898 9 111
 náklady celkem  Kč/litr 9,38 8,9 8,68 9,14 9,23 8,88 9,02 9,52 9,86 10,73
 náklady po odpočtu*  Kč/litr 8,63 8,49 8,26 8,73 8,75 8,41 8,56 9,07 9,42 10,29
 tržby za mléko  Kč/litr 7,86 8,5 7,53 7,77 9,51 6,8 8,65 8,61 9,08 11,59
 zisk bez dotací  Kč/litr -0,77 0,01 -0,73 -0,97 0,76 -1,61 0,09 -0,46 -0,34 1,30

* odpočet vedlejších výrobků (telata a hnůj)

 

V případě vašich dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat!

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
tel.: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou (GDPR), slouží výhradně ke zpracování zaslaných dat a nejsou poskytovány třetím stranám. Po vyhodnocení dotazníku jsou data na pracovišti archivována bez možnosti náhledu dalších osob.

VÚŽV v.v.i. > Rentabilita výroby mléka