Nákladové šetření výroby mléka v ČR

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Po zpracování údajů z dotazníků posíláme vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity. Připravujeme vyhodnocení pro každý podnik a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasíláme většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření. Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě.

Dotazník na sledování nákladů výroby mléka za rok 2019

Návod na vyplňování dotazníku

Vývoj nákladovosti a rentability výroby mléka v ČR (na základě dotazníkového šetření VÚŽV)

Rok/ukazatel jednotka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
 počet podniků n 19 39 48 49 55 49 62 72 78 86 100 106
113
 tržní produkce l/krávu/rok 6 596 6 877 7 167 7 105 7 284 7 423 7 595 7 598 7 836 8 072 8 283 8 262
8 483
 náklady celkem Kč/litr 9,38 8,51 8,9 8,54 8,68 8,95 9,14 9,22 9,23 8,99 8,88 8,90
9,02
 náklady po odpočtu* Kč/litr 8,63 7,81 8,49 8,12 8,26 8,52 8,73 8,74 8,75 8,52 8,41 8,43
8,56
 tržby za mléko Kč/litr 7,86 8,44 8,5 6,25 7,53 8,37 7,77 8,63 9,51 7,79 6,8 8,64
8,65
 zisk bez dotace Kč/litr -0,77 +0,63 +0,01 -1,86 -0,73 -0,15 -0,97 -0,1 +0,76 -0,74 -1,61 +0,21
+0,09

* odpočet vedlejších výrobků (telata, hnůj)

Struktura ročních nákladů výroby mléka v ČR v roce 2018

V případě vašich dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat!

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
tel.: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou (GDPR), slouží výhradně ke zpracování zaslaných dat a nejsou poskytovány třetím stranám. Po vyhodnocení dotazníku jsou data na pracovišti archivována bez možnosti náhledu dalších osob.

VÚŽV v.v.i. > Rentabilita výroby mléka