PŘEDSEDA

Ing. Josef Čech (Ministerstvo zemědělství ČR)

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Mgr. Jana Voříšková (Ministerstvo zemědělství ČR)

ČLENKY/ČLENOVÉ

doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc. (Ministerstvo zemědělství ČR)

Ing. Jiří Hojer (NATURAL spol. s r. o.)

Ing. Ondřej Sirko (Ministerstvo zemědělství ČR)

Ing. Jan Vodička (Ministerstvo zemědělství ČR)

MVDr. Naděžda Zolmanová (Městská veterinární správa v Praze)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Dozorčí rada