Předseda

Ing. Josef Čech (Ministerstvo zemědělství ČR)

 

Místopředseda

doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc. (Ministerstvo zemědělství ČR)

 

Členové

Bc. Petra Borovcová (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.)

MVDr. Martin Jánošík  (Městská veterinární správa v Praze)

Ing. David Lipovský (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.)

Ing. Ondřej Sirko (Ministerstvo zemědělství ČR)

Ing. Jan Vodička (Ministerstvo zemědělství ČR)

 

 

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Dozorčí rada