Předseda

Ing. Josef Čech (Ministerstvo zemědělství ČR)

 

Místopředseda

doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc. (Ministerstvo zemědělství ČR)

 

Členové

Bc. Petra Borovcová (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.)

Ing. Pavel Hakl (Ministerstvo zemědělství ČR)

MVDr. Martin Jánošík  (Městská veterinární správa v Praze)

Ing. David Lipovský (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.)

Ing. Ondřej Sirko (Ministerstvo zemědělství ČR)

 

 

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Dozorčí rada