NÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ DO ČESKÉ KRAJINY

16.12.2017

ROZHOVOR Připravila: Anne Dostálová Návrat divokých koní do české krajiny se řadí k významným počinům v historii ochrany přírody v České republice.  Jedná se o zcela výjimečný projekt, na kterém spolupracuje řada odborníků z různých institucí. Jedním z nich je Mgr. Martina Komárková, Ph.D., etoložka z našeho Výzkumného ústavu živočišné výroby, se kterou jsem měla tu možnost vést neformální rozhovor.... […]

VÝZNAM MINERÁLŮ PŘI PASTEVNÍ PREFERENCI JELENA EVROPSKÉHO

11.12.2017

CEACERO, F., LANDETE-CASTILLEJOS, T., OLGUIN, A., MIRANDA, M., GARCÍA, A., MARTINEZ, A., COSSINELLO, J., MIGUEL, V. & GALLEGO, L. Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0115814 Dosavadní vědecké studie, zabývající se potravní selektivitou u jelenovitých, poukazovaly na fakt, že zásadní vliv při […]

VÝZNAM JADÉRKA PRO ASISTOVANOU REPRODUKCI

11.12.2017

FULKA H, KYOGOKU H, ZATSEPINA O, LANGEROVA A, FULKA J Jr Can nucleoli be markers of developmental potential in human zygotes? Trends Mol Med. 2015 Nov;21(11):663-72. doi: 10.1016/j.molmed. 2015.09.005. Epub 2015 Oct 20. Jadérko (nucleolus) je kulovitá organela v buněčném jádru, která hraje klíčovou roli pro správný vývoj zárodku, avšak jen v krátkém časovém úseku […]

SOCIOBIOLOGICKÉ PŘÍČINY SELHÁNÍ BŘEZOSTI U FEN

11.12.2017

BARTOŠ L, BARTOŠOVÁ J, CHALOUPKOVÁ H, DUŠEK A, HRADECKÁ L, SVOBODOVÁ I. A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs. Sci Rep. 2016 Feb 26; 6:22188. doi:10.1038/srep22188. Jedná se v pořadí už o třetí práci, která se zabývá selháním reprodukce jako anti-strategie samice vůči potencionální infanticidě samcem. Studie dokládá, že i v dnešním bezpečném […]

PASTEVNÍ CHOV MASNÝCH KUŘAT

24.5.2017

SKŘIVAN, M., PICKINPAUGH, S.H., PAVLŮ, V., SKŘIVANOVÁ, E. & ENGLMAIEROVÁ, M. A mobile system for rearing meat chickens on pasture. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, s. 52-59. SKŘIVAN, M. Pastevní chov masných kuřat, Náš chov, 2015, 4/2015, s. 38-41 Pastevní chov masných kuřat představuje poměrně širokou skupinu alternativních postupů výkrmu kuřat ve […]

VÚŽV v.v.i. > Výzkum > Věda populárně