Seznam všech veřejných zakázek

zadaných ústavem najdete na portálu MZe.

VÚŽV v.v.i. > O nás > Veřejné zakázky