Červenec 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.7.2019 2.7.2019 3.7.2019 4.7.2019 5.7.2019 6.7.2019 7.7.2019
8.7.2019 9.7.2019 10.7.2019 11.7.2019 12.7.2019 13.7.2019 14.7.2019
15.7.2019 16.7.2019 17.7.2019 18.7.2019 19.7.2019 20.7.2019 21.7.2019
22.7.2019 23.7.2019 24.7.2019 25.7.2019

9:00: EXKURZE NA FARMĚ NETLUKY

9:00: EXKURZE NA FARMĚ NETLUKY

26.7.2019 27.7.2019 28.7.2019
29.7.2019 30.7.2019 31.7.2019 1.8.2019 2.8.2019 3.8.2019 4.8.2019

Farma Netluky je účelovým hospodářstvím VÚŽV otevřeným pro výukové a popularizační programy zejména pro děti a mládež. Díky své jedinečné poloze nabízí pražským dětem unikátní možnost nahlédnout za vrata současné produkční farmy bez velkého cestování. V průběhu celého roku jsou v na účelovém hospodářství pořádány odborné a naučné exkurze. Jednou za rok populárně naučná akce pro veřejnost s názvem Příběh potravin.

ODBORNÉ EXKURZE A ŠKOLENÍ

Odborné exkurze pro studenty středních a vyšších odborných učilišť, středních zemědělských a vysokých škol.
Objednání exkurze: dostalova.anne@nullvuzv.cz

„U NÁS NA FARMĚ"  - EXKURZE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Prohlídka v provozu reálné farmy s průvodcem, s výkladem o tom, jak to na farmě chodí… a jak tady zvířata žijí. Program trvá 60 -90 min.
NA TYTO EXKURZE MÁME VYČLENĚNY ČTVRTKY 🙂
Objednání exkurze: dostalova.anne@nullvuzv.cz , tel. 267 009 532

Projekt ŠKOLA NA FARMĚ

Výchovně vzdělávací akce pro žáky I. a II. stupně základních škol. Projekt je garantován Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem projektu je populární formou seznámit žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí. https://www.facebook.com/%C5%A0KOLA-NA-FARM%C4%9A-1775685726031984/
Rezervace v rámci programu : beckova.ilona@nullvuzv.cz

Naučná stezka „Věda na polích a ve stájích - PŘÍBĚH POTRAVIN“

Dvoudenní populárně naučná stezka pro žáky I. stupně základních škol (pátek) a širokou veřejnost (sobota), ve spolupořadatelství Šlechtitelské stanice Selgen, a.s. ve Stupici a České zemědělské univerzity v Praze. https://www.facebook.com/Pribehpotravin AKCE SE KONÁ JEDNOU ZA ROK. Letošní ročník se konal 7.6. - 8.6. 2019.

V roce 2018 navštívilo experimentální farmu VÚŽV 1300 žáků základních a mateřských  škol a 233 studentů ze středních škol a univerzit.

VÚŽV v.v.i. > Exkurze na farmě