vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Úspěch na poli reprodukční biotechnologie u skotu

Členům pracovní skupiny embryobiotechnologie se podařilo dosáhnout mimořádného úspěchu. Ve dnech 14. 7. 2022, resp. 19. 7. 2022 se ve spolupracujícím zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila 2 telata z embryí „vyrobených“ v podmínkách in vitro. Jde o první telata, jalovičky kompletně vzniklé v podmínkách in vitro ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.

Číst dále

Differences between chemical analysis and portable near-infrared reflectance spectrometry in maize hybrids

The aim of this study is to compare the differences between four maize hybrids in terms of nutrient determination by portable near-infrared reflectance spectrometer (pNIRS) and chemical analysis; each of the hybrids was grown in the same locality from 2018 to 2020. The topic relates to the variability of the feed value of maize being an important feedstuff in livestock nutrition. The nutritional values determined by pNIRS in comparison with the chemical analysis were higher (P < 0.001) in starch and ash content but lower in dry matter, neutral detergent fibre and crude protein (CP) content. The digestibility levels of neutral detergent fibre and the net energy of lactation as well as the potential milk production per hectare in relation to each tonne of dry matter were also lower. According to this result, it would be necessary to calibrate all tested indicators for a given spectrometer. However, the pNIRS results are useful for evaluating nutrient variability; the standard deviation of the values found in pNIRS was mostly lower than that determined chemically. The pNIRS results are also useful for making practical adjustments to the total mixed rations when calculated from actual chemical analysis if the correlation between the two methods is used; the correlation between the pNIRS and chemical results was found to be significant (P < 0.05) in terms of all the indicators.

Zveme Vás do pavilonu T1 českobudějovického výstaviště na 48. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

48. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 25. srpna 2022. Podtitulem letošního ročníku je „Budoucnost české krajiny“. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat společně s ostatními výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství ve společné expozici v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Těšíme se na Vás!Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Většina telat dojeného skotu prochází během svého života odrohováním. Jedná se o proceduru, při které je telatům odstraněna rohová pučnice, aby se zabránilo růstu rohů. Tento zákrok se provádí zejména z důvodu zajištění bezpečnosti jak personálu, tak samotných zvířat, nicméně tato procedura je pro telata velmi bolestivým zážitkem, který zásadním způsobem zhoršuje jejich životní pohodu. Dnes již ze studií víme, že rána se po odrohování hojí minimálně 6 týdnů a telata pociťují bolest ještě třetí týden po odrohování. Podíváme-li se však na legislativu, tak zjistíme, že dle zákona lze telata do čtyř týdnů věku odrohovat bez použití látek ke znecitlivění odrohovaného […]

V chovu dojnic s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současné době je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s číselným kódem. Ve volných chovech má dále každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru integrovaného do obojku na krku, který bývá zpravidla doplněn pomocným faremním číslem zvířete. K identifikaci daného zvířete dochází však pouze na dojicím stání, nebo v krmných automatech. V ostatním prostoru (stáj, event. výběhy či pastviny) lze zvíře identifikovat pouze podle čísla na obojku a ušní […]

Africký mor prasat (AMP) je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen a věkových kategorií.  Původcem nákazy je DNA virus, který se u nakažených prasat nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a všech sekretech a exkretech. Ve vnímavé populaci prasat se virus AMP může přenášet nejen přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ale i prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat (tepelně neošetřené vepřové maso a produkty z něj, neošetřené trofeje a zbytky lovu) nebo kontaminovanými předměty a krmivem. Zkušenosti naznačují, že za kratší přesun AMP, a to i přes hranice státu jsou zodpovědní divočáci. Příčinu přenosu nákazy na delší vzdálenosti představuje mechanický přesun materiálu a vozidel ze zasažených oblastí. Přenos aerosolem […]

Kalendář akcí

Události na Srpen–Říjen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.8.2022 2.8.2022 3.8.2022 4.8.2022 5.8.2022 6.8.2022 7.8.2022
8.8.2022 9.8.2022 10.8.2022 11.8.2022 12.8.2022 13.8.2022 14.8.2022
15.8.2022 16.8.2022 17.8.2022 18.8.2022 19.8.2022 20.8.2022 21.8.2022
22.8.2022 23.8.2022 24.8.2022 25.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

26.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

27.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

28.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

29.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

30.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

31.8.2022 1.9.2022 2.9.2022 3.9.2022 4.9.2022

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA