Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN

Ve dnech 8. a 9. června 2018 realizoval Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  ve spolupořadatelství se společností Selgen, a. s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze  již 8. ročník popularizační naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem Příběh potravin.

Číst dále

Effect of freeze-dried pasture herbage on ileal digestibility of amino acids and fatty acids in chickens

The ileal digestibility of amino acids and fatty acids in young chickens fed control diet or experimental diets supplemented with freeze-dried pasture herbage at 20 or 40 g/kg was studied. Control diet contained wheat, maize, and soybean meal. Predominant species in the pasture herbage harvested in May were Lolium perenne, Festuca pratensis, and Trifolium pratense. Freeze-dried pasture herbage contained less protein (169 g/kg) and fat (24 g/kg) and more neutral detergent and acid detergent fibre (340 and 210 g/kg) and tannins (12.38 g/kg) than control diet. Concentrations of amino acids, except phenylalanine and threonine, were lower in pasture herbage than in control feed. In both the control feed and freeze-dried pasture herbage, unsaturated fatty acids occurred in higher proportions than saturated fatty acids. In freeze-dried pasture herbage linolenic acid was the main fatty acid. In chickens fed freeze-dried pasture herbage the ileal digestibility of amino acids and fatty acids decreased in a dose-dependent manner. Freeze-dried pasture herbage at 4% in diet had negative effect (P < 0.05) on the digestibility of amino acids and fatty acids in comparison with control diet. But there was no significant effect of 2% freeze-dried pasture herbage in diet on amino acids digestibility. This suggests that pasture herbage contains anti-nutritional factors that inhibit proteolysis and lipolysis. The effect of pasture herbage on digestibility was variable. In chickens fed diets containing 4% freeze-dried pasture herbage, apparent ileal digestibility of amino acids varied from 0.39 (cysteine) to 0.91 (methionine). Variability in the ileal digestibility of fatty acids was less pronounced (from 0.65 to 0.89).

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

ROZHOVORPřipravila: Anne Dostálová Návrat divokých koní do české krajiny se řadí k významným počinům v historii ochrany přírody v České republice.  Jedná se o zcela výjimečný projekt, na kterém spolupracuje řada odborníků z různých institucí. Jedním z nich je Mgr. Martina Komárková, Ph.D., etoložka z našeho Výzkumného ústavu živočišné výroby, se kterou jsem měla tu možnost vést neformální rozhovor…. celý rozhovor

CEACERO, F., LANDETE-CASTILLEJOS, T., OLGUIN, A., MIRANDA, M., GARCÍA, A., MARTINEZ, A., COSSINELLO, J., MIGUEL, V. & GALLEGO, L. Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0115814 Dosavadní vědecké studie, zabývající se potravní selektivitou u jelenovitých, poukazovaly na fakt, že zásadní vliv při výběru pastevního porostu má obsah bílkovin, energetických složek a sodíku v rostlinách. Podle nejnovějších výzkumů jsou však jeleni a jim příbuzní schopni optimalizovat i příjem minerálů díky selektivitě v potravních zdrojích, a to tak, že si zajistí pokrytí svých aktuálních potřeb a přitom se vyhnou dosažení zdraví […]

FULKA H, KYOGOKU H, ZATSEPINA O, LANGEROVA A, FULKA J Jr Can nucleoli be markers of developmental potential in human zygotes? Trends Mol Med. 2015 Nov;21(11):663-72. doi: 10.1016/j.molmed. 2015.09.005. Epub 2015 Oct 20. Jadérko (nucleolus) je kulovitá organela v buněčném jádru, která hraje klíčovou roli pro správný vývoj zárodku, avšak jen v krátkém časovém úseku po oplození vajíčka. Jadérka se neutváří po oplození v zygotě, ale pochází z mateřského vajíčka. Narušení procesů, které jadérko reguluje, má dalekosáhlé důsledky pro další vývoj embrya.Rozmístění a počet jadérek v zygotě může sloužit jako jednoduchá neinvazivní metoda určování pravděpodobnosti správného vývoje lidských zárodků. V […]

PROPIG

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE PRASAT

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA