vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Příběh potravin v Netlukách

Ve dnech 10. a 11. června 2022 se po dvouleté covidové přestávce uskutečnil na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity 10. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN“, a to  ve stejném rozsahu jako minulé ročníky.  Naučná stezka byla opět koncipována jako dvoudenní akce.Číst dále

A case of male infanticide in captive sika deer (Cervus nippon)

Male infanticide has been reported in wide range of mammalian taxa however it remains very rare in even-toed ungulates where it was documented in two species only. Among six hypotheses explaining this phenomenon, the sexual selection hypothesis is supported by the largest evidence in mammals. Here, we report the first case of male infanticide in sika deer (Cervus nippon) which occurred at Ostrava Zoo. At the end of rutting season, new male had been joined with two pregnant females that successfully gave birth and reared offspring in his presence then. However, in the next season, the same male attacked and killed his own newborn female offspring. Since this male was separated from the herd for most of the time in the rut, we argue that he could be confused about paternity. Therefore, this case of infanticide might be driven by the same mechanism as that which is in line with the sexual selection hypothesis. In addition, based on our evidence we cannot reject the social pathology hypothesis as an alternative explanation.

ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2022 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň malým dílem přispět k celkové osvětě mladé generace v této oblasti. Snahou je hravou formou přitáhnout pozornost dětí k základním informacím o chovu hospodářských zvířat, především skotu a prasat. Jeho mottem je staré, ale dobré: „Raději jednou vidět, než stokrát slyšet!“.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Africký mor prasat (AMP) je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen a věkových kategorií.  Původcem nákazy je DNA virus, který se u nakažených prasat nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a všech sekretech a exkretech. Ve vnímavé populaci prasat se virus AMP může přenášet nejen přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ale i prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat (tepelně neošetřené vepřové maso a produkty z něj, neošetřené trofeje a zbytky lovu) nebo kontaminovanými předměty a krmivem. Zkušenosti naznačují, že za kratší přesun AMP, a to i přes hranice státu jsou zodpovědní divočáci. Příčinu přenosu nákazy na delší vzdálenosti představuje mechanický přesun materiálu a vozidel ze zasažených oblastí. Přenos aerosolem […]

U krav v období okolo porodu dochází k mnohým metabolickým a hormonálním změnám, které odrážejí narůstající energetické požadavky způsobené růstem plodu a následným nástupem vysoké laktace. Většina dojnic v prvních několika týdnech laktace není schopna přijmout dostatečné množství krmiva, které by stačilo pokrýt energetickou potřebu pro tvorbu mléka. Dnešní vysokoužitkové dojnice jsou vyšlechtěny tak, aby směřovaly veškerou energii právě do produkce mléka, a většina jich vstupuje do negativní energetické bilance (NEB), při které vydají více energie, než kolik jsou schopny přijmout. Během NEB musí krávy energii čerpat rozpadem vlastní tukové tkáně, která obsahuje mastné kyseliny, zejména palmitovou, stearovou a olejovou. Při rozpadu tukových […]

Kukuřičná siláž je jedním z nejvýznamnějších krmiv přežvýkavců na celém světě, zejména pro výživu dojnic či výkrm skotu. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitativní parametry kukuřičných siláží, patří hybrid kukuřice, parametry prostředí (agronomické i počasí), způsob a kvalita sklizně, proces výroby a skladování. V posledních letech se klade velký důraz na různé systémy sklizně, které zaznamenaly velké změny a prvky inovací. Při zpracování kukuřičné řezanky je velká pozornost věnována způsobu narušení zrna a řezané hmoty pomocí různých typů mačkacích válců, kterými jsou řezačky vybaveny. Klasické řezačky jsou v současné době vybavené standardními mačkacími válci stavěné na délku řezanky 8 až 20 mm, která z pohledu […]

Kalendář akcí

Události na Červenec–Září 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.6.2022 28.6.2022 29.6.2022 30.6.2022 1.7.2022 2.7.2022 3.7.2022
4.7.2022 5.7.2022 6.7.2022 7.7.2022 8.7.2022 9.7.2022 10.7.2022
11.7.2022 12.7.2022 13.7.2022 14.7.2022 15.7.2022 16.7.2022 17.7.2022
18.7.2022 19.7.2022 20.7.2022 21.7.2022 22.7.2022 23.7.2022 24.7.2022
25.7.2022 26.7.2022 27.7.2022 28.7.2022 29.7.2022 30.7.2022 31.7.2022

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA