vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Příběh vědy a Škola na farmě s podporou Ministerstva zemědělství

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. věnuje i aktivitám zaměřených na děti a mládež. Pro studenty středních škol a gymnázií připravujeme vzdělávací program  Příběh vědy – Mladý výzkumník s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ a pro žáky základních škol program Škola na farmě. Oba programy jsou v jarním cyklu 2023 podporovány Ministerstvem zemědělství. Číst dále

Genetic Parameters of Performance and Conformation Traits of 3-Year-Old Warmblood Sport Horses in the Czech Republic

The aim of this study was to estimate the genetic parameters of a one‐day performance test together with the linear type traits of 3‐year‐old warmblood horses. The study of genetic parameters was based on 5958 tested horses in the period 1998–2021. A total of 22 traits of linear description, three quantitatively measured traits, and one summary mark from the performance test were tested. The model equation included the fixed effect of gender and combination effects of classifier–year of evaluation–place. A single‐trait animal model was used for the estimation of heritability and genetic variance, while the two‐trait animal model was applied for the estimation of variance and covariance between all traits. The heritability of the overall score of the performance test was 0.25. The range for heritability was between 0.04 and 0.33 for the linear type traits and between 0.46 and 0.57 for the quantitatively measured traits. Genetic correlations were between −0.47 and 0.92. The estimated genetic parameters suggest that the results from the performance test can be incorporated into genetic evaluation in the Czech Republic.

Zveme Vás na Veterinární kongres – setkání praktiků s autoritami v Brně

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Veletrhy Brno Vás zvou na jednodenní kongres zaměřený na výměnu informací o aktuální legislativě a dalších aspektech týkajících se praktických veterinárních lékařů a chovatelů.  Středoevropský veterinární kongres se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly dne 25. dubna 2023 v pavilonu P brněnského výstaviště. Mediálním partnerem kongresu je Profi Press.

Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Chmel je především znám jako nepostradatelná složka piva, která dává tomuto nápoji nezaměnitelné vlastnosti. Chmel je však využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích. Po staletí je znám svými pozitivními účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. Četné studie prokázaly, že chmel je protizánětlivým a protirakovinným prostředkem. Složky chmele mohou přispívat k prevenci a kontrole chronických onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba a mnoho typů rakoviny. V poslední době byl také objeven mechanismus synergického efektu antibakteriálních sloučenin z chmele s některými antibiotiky. Díky uvedeným vlastnostem se chmel a […]

Přežvýkavci, jako jsou krávy a ovce, jsou zodpovědní za značnou část světových emisí skleníkových plynů. Přežvýkavci produkují tyto plyny převážně ve formě metanu, který vzniká v trávicí soustavě v průběhu mikrobiálního trávení přijaté potravy, tedy v průběhu tzv. enterické fermentace. Metan uvolněný přímo dojnicemi při enterické fermentaci tvoří okolo 60 % celkových emisí skleníkových plynů z mléčné farmy. Produkce metanu v průběhu enterické fermentace neznamená pouze zátěž pro životní prostředí, ale také energetickou neefektivitu ve využití krmné dávky. Dojnice, která denně vytvoří i přes 600 litrů metanu, touto produkcí přichází až o 12 % energie krmiva. To je obzvláště nevýhodné na začátku laktace, kdy má […]

V polovině července tohoto roku se v zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři. Jde o první telata z embryí kompletně vyprodukovaných v laboratorních podmínkách ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. Na světové úrovni, v chovatelsky nejvyspělejších zemích, je tento proces již poměrně intenzivně využíván. Ačkoliv jde o vysoce efektivní způsob progresivní šlechtitelské práce ve stádě, v České republice tyto metody dosud nenašly praktické uplatnění z důvodu vysokých nároků na materiál, vybavení a odbornost pracovníků ve všech fázích procesu od izolace oocytů přes umělé oplození až po přenos embryí do […]

Kalendář akcí

Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.2.2023
28.2.2023
1.3.2023
2.3.2023
3.3.2023
4.3.2023
5.3.2023
6.3.2023
7.3.2023
8.3.2023
9.3.2023
10.3.2023
11.3.2023
12.3.2023
13.3.2023
14.3.2023
15.3.2023
16.3.2023
17.3.2023
18.3.2023
19.3.2023
20.3.2023
21.3.2023
22.3.2023
23.3.2023
24.3.2023
25.3.2023
26.3.2023
27.3.2023
28.3.2023
29.3.2023
30.3.2023
31.3.2023
1.4.2023
2.4.2023

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA