The nucleolus-like and precursor bodies of mammalian oocytes and embryos and their possible role in post-fertilization centromere remodelling

In nearly all somatic cells, the ribosome biosynthesis is a key activity. The same is true also for mammalian oocytes and early embryos. This activity is intimately linked to the most prominent nuclear organelles-the nucleoli. Interestingly, during a short period around fertilization, the nucleoli in oocytes and embryos transform into ribosome-biosynthesis-inactive structures termed nucleolus-like or nucleolus precursor bodies (NPBs). For decades, researchers considered these structures to be passive repositories of nucleolar proteins used by the developing embryo to rebuild fully functional, ribosome-synthesis competent nucleoli when required. Recent evidence, however, indicates that while these structures are unquestionably essential for development, the material is largely dispensable for the formation of active embryonic nucleoli. In this mini-review, we will describe some unique features of oocytes and embryos with respect to ribosome biogenesis and the changes in the structure of oocyte and embryonic nucleoli that reflect this. We will also describe some of the different approaches that can be used to study nucleoli and NPBs in embryos and discuss the different results that might be expected. Finally, we ask whether the main function of nucleolar precursor bodies might lie in the genome organization and remodelling and what the involved components might be.

10. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN přesouváme na červen 2021

Je nám to líto, ale musíme vám oznámit, že 10. ročník dvoudenní popularizační naučné stezky „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“, přesouváme z plánovaného 12. a 13. června 2020 na červen 2021, a to vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, týkajícího se ochrany zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu opatření v boji proti koronaviru o uzavření škol a zákazu hromadných akcí po dobu neurčitou. O termínu v roce 2021 vás budeme včas informovat. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Oddělení Biologie reprodukce je dlouhodobě známe svojí vysokou úrovní mikromanipulačných technik, které tvoří klíčovou oblast in vitro metodik reprodukce. Tyto metody je možné využít v procesech in vitro oplodnění, ať již na klinikách asistované reprodukce u lidí, nebo v rámci  reprodukce hospodářských zvířat, kde v poslední době nachází významné uplatnění v oblasti genových zdrojů. Mikromanipulační metodiky je však možné velmi úspěšně aplikovat i v oblasti základního výzkumu, který byl odjakživa cílovou doménou tohoto pracoviště. Když hovoříme o špičkové úrovni našich mikromanipulačných technik, nemůžeme opomenout výzkumy na jadérku, sub-organele jádra, která se výraznou mírou podílí na transkripci genetické informace do podoby výsledných bílkovin a tím k […]

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že mléko a mléčné výrobky jsou významnou součástí jídelníčku. Vzhledem k rychlému růstu obyvatelstva především v méně rozvinutých regionech, stabilní, popř. snižující se výměře zemědělské půdy, klimatickým změnám, zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími státy, neklidné situací v mnoha oblastech a hrozbě další hospodářské krize je stávajícímu stavu a […]

Kalendář akcí

Květen 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.4.2020 28.4.2020 29.4.2020 30.4.2020

Škola na farmě

Škola na farmě
1.5.2020 2.5.2020 3.5.2020
4.5.2020 5.5.2020 6.5.2020 7.5.2020

Škola na farmě

Škola na farmě
8.5.2020 9.5.2020 10.5.2020
11.5.2020 12.5.2020 13.5.2020 14.5.2020

Škola na farmě

Škola na farmě
15.5.2020 16.5.2020 17.5.2020
18.5.2020 19.5.2020 20.5.2020 21.5.2020 22.5.2020 23.5.2020 24.5.2020
25.5.2020 26.5.2020 27.5.2020 28.5.2020 29.5.2020

Příběh vědy - Mladý výzkumník

Příběh vědy - Mladý výzkumník
30.5.2020 31.5.2020

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA