vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka 2021

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal Zlatý klas v kategorii “živočišná výroba”.Číst dále

Bacterial Skin Infections in Livestock and Plant-Based Alternatives to Their Antibiotic Treatment

Due to its large surface area, the skin is susceptible to various injuries, possibly accompanied by the entrance of infective agents into the body. Commensal organisms that constitute the skin microbiota play important roles in the orchestration of cutaneous homeostasis and immune competence. The opportunistic pathogen Staphylococcus aureus is present as part of the normal biota of the skin and mucous membranes in both humans and animals, but can cause disease when it invades the body either due to trauma or because of the impaired immune response of the host. Colonization of livestock skin by S. aureus is a precursor for majority of bacterial skin infections, which range from boils to sepsis, with the best-characterized being bovine mastitis. Antibiotic treatment of these infections can contribute to the promotion of resistant bacterial strains and even to multidrug resistance. The development of antibiotic resistance to currently available antibiotics is a worldwide problem. Considering the increasing ability of bacteria to effectively resist antibacterial agents, it is important to reduce the livestock consumption of antibiotics to preserve antibiotic effectiveness in the future. Plants are recognized as sources of various bioactive substances, including antibacterial activity towards clinically important microorganisms. This review provides an overview of the current knowledge on the major groups of phytochemicals with antibacterial activity and their modes of action. It also provides a list of currently known and used plant species aimed at treating or preventing bacterial skin infections in livestock.

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. Bohužel nám to současná epidemiologická situace nedovoluje. Farmářský den se uskuteční ON-LINE.

Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Rodinový systém chovu prasat je založen na ekologicky a eticky udržitelném přístupu k chovu hospodářských zvířat. Cílem takového přístupu je sladit základní aspekty chovu, jako jsou kvalita života chovaných zvířat včetně jejich přirozených potřeb, ekologické aspekty chovu vzhledem k životnímu prostředí, užitkovost a ekonomiku podniku. Kojící prasnice se selaty jsou v systému rodinového chovu umístěny ve skupinách – rodinách, ve kterých se v krátkých intervalech střídají plemenní kanci. Malé skupiny prasnic se selaty a postupný odstav představují pro prasata přirozenější podmínky, a pokud jsou splněny všechny důležité požadavky tohoto chovu, i prostředí s nižší stresovou zátěží se všemi pozitivními dopady […]

Mlezivo, tedy „prvotní mateřské mléko“, představuje pro mláďata v prvních dnech života nepostradatelný nápoj. Jsou v něm obsaženy nejen všechny potřebné živiny pro růst a vývoj mladého organismu, ale také protilátky, které se významným způsobem podílí na vytvoření imunitního systému mláděte v prvních týdnech života. V chovu skotu je včasné napojení telete kvalitním mlezivem zásadním okamžikem, který ovlivní jeho další vývoj, obranyschopnost čelit vysoce infekčnímu prostředí na farmách a následně i jeho užitkovost. Aby se tento životně důležitý přenos imunity zdařil, je zapotřebí si ohlídat několik klíčových aspektů. Tím prvním je kvalita samotného mleziva, a to jak imunologická (aby mlezivo obsahovalo dostatečnou hladinu […]

Valašská a šumavská ovce patří mezi původní plemena, která si uchovala řadu užitečných vlastností ke kterým patří skromnost, nenáročnost a dobré mateřské vlastnosti. Šumavské a valašské ovce jsou zařazeny do Národního programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů, jehož účelem je zejména zachování genů původních plemen hospodářských zvířat v co největší šíři a rozmanitosti. Vysoké procento příbuzných jedinců v populaci znamená nízkou variabilitu genetické výbavy což s sebou obecně přináší zhoršenou životaschopnost a přežitelnost dané populace v měnících se podmínkách prostředí. Do jaké míry se to daří, můžeme usuzovat mezi jinými na základě rozborů rodokmenů, pokud jsou dostatečně kompletní a jsou dlouhodobě vedeny. Dlouhodobá […]

Kalendář akcí

Listopad 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.11.2021 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021

ŠKOLA NA FARMĚ

5.11.2021 6.11.2021 7.11.2021
8.11.2021 9.11.2021

Alternativní chov prasat

10.11.2021 11.11.2021

ŠKOLA NA FARMĚ

12.11.2021 13.11.2021 14.11.2021
15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021 21.11.2021
22.11.2021 23.11.2021

Exkurze ČZU - Jatka

24.11.2021

36. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021

On-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat

Seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

25.11.2021 26.11.2021 27.11.2021 28.11.2021
29.11.2021 30.11.2021

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI

Farmářský den v Samšíně

1.12.2021 2.12.2021 3.12.2021 4.12.2021 5.12.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA