Male-free environment prevents pregnancy disruption in domestic horse mares mated away of home

In a previous study (Bartoš et al., 2011) we have reported on the effects of the male social environment on the maintenance or disruption of pregnancy in domestic mares mated away from home. In this follow-up study we compare the effects of returning to a home environment including a male (or males) to which the returning mare had, or was denied, access or did not have access, with that of returning to a home environment containing only other females. As in the previous study, we used data collected from private horse owners in the Czech Republic. The probability of disruption of pregnancy was lowest when the mare was sharing an enclosure only with other mares. Incidence of pregnancy failure was highest when the mare was in one enclosure, while the male or males stayed in an adjacent enclosure and intermediate where females returned to a home enclosure and shared it with the home male(s). In addition, the probability of pregnancy disruption decreased with increasing number of foals delivered in the mare’s previous reproductive history.

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

ROZHOVOR Připravila: Anne Dostálová Návrat divokých koní do české krajiny se řadí k významným počinům v historii ochrany přírody v České republice.  Jedná se o zcela výjimečný projekt, na kterém spolupracuje řada odborníků z různých institucí. Jedním z nich je Mgr. Martina Komárková, Ph.D., etoložka z našeho Výzkumného ústavu živočišné výroby, se kterou jsem měla tu možnost vést neformální rozhovor…. celý rozhovor

CEACERO, F., LANDETE-CASTILLEJOS, T., OLGUIN, A., MIRANDA, M., GARCÍA, A., MARTINEZ, A., COSSINELLO, J., MIGUEL, V. & GALLEGO, L. Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0115814 Dosavadní vědecké studie, zabývající se potravní selektivitou u jelenovitých, poukazovaly na fakt, že zásadní vliv při výběru pastevního porostu má obsah bílkovin, energetických složek a sodíku v rostlinách. Podle nejnovějších výzkumů jsou však jeleni a jim příbuzní schopni optimalizovat i příjem minerálů díky selektivitě v potravních zdrojích, a to tak, že si zajistí pokrytí svých aktuálních potřeb a přitom se vyhnou dosažení zdraví […]

FULKA H, KYOGOKU H, ZATSEPINA O, LANGEROVA A, FULKA J Jr Can nucleoli be markers of developmental potential in human zygotes? Trends Mol Med. 2015 Nov;21(11):663-72. doi: 10.1016/j.molmed. 2015.09.005. Epub 2015 Oct 20. Jadérko (nucleolus) je kulovitá organela v buněčném jádru, která hraje klíčovou roli pro správný vývoj zárodku, avšak jen v krátkém časovém úseku po oplození vajíčka. Jadérka se neutváří po oplození v zygotě, ale pochází z mateřského vajíčka. Narušení procesů, které jadérko reguluje, má dalekosáhlé důsledky pro další vývoj embrya. Rozmístění a počet jadérek v zygotě může sloužit jako jednoduchá neinvazivní metoda určování pravděpodobnosti správného vývoje lidských zárodků. […]

PROPIG

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE PRASAT

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA