Škola na farmě

Již pátým rokem připravujeme pro žáky základních škol tradiční a u žáků velice oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě. Děti mají možnost blízkého kontaktu se zvířaty, vidí každodenní provoz na farmě, seznamují se se zemědělskou technikou, poznávají například krmný vůz nebo automatický přihrnovač krmiva. Výklad zajišťují zkušení lektoři, odborní a vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. z Uhříněvsi. Zahajujeme již 19. března.

Číst dále

Association of TLR gene variants in a Czech Red Pied cattle population with reproductive traits

The bovine genes TLR1, TLR2 and TLR6, which encode Toll-like receptors, key components of the innate immune system, were screened for polymorphisms in Czech Red Pied (Czech Simmental) cattle, and the different variants present in the population were tested for association with reproductive and fitness traits. Diversity was investigated in a group of 164 bulls using hybrid resequencing of pooled amplicons with PacBio technology and of pooled genomic DNA using HiSeq X-Ten technology. The validated single nucleotide polymorphisms (SNPs) were genotyped in individual animals using the primer extension technique. The association of genotypic classes of 16 polymorphisms with six phenotypic traits were estimated with one-way analysis of variance (ANOVA) and with restricted maximum likelihood (REML) algorithm. The evaluated traits included the incidence of cystic ovaries, index of early reproductive disorders, paternal and maternal indicators of calving ease, production longevity and calf vitality index. The estimated breeding values were used for combined trait quantification. Early traits, namely, cystic ovaries and early reproductive disorders, were not associated with any of the tested polymorphisms according to the general ANOVA test. By contrast, five variants of all three genes were associated with calving ease, both paternal and maternal. The production longevity correlated with two variants of TLR1 and the calf vitality index correlated with the 1044 T > C (rs68268249) polymorphism in TLR2. The false discovery rate (FDR) according to Benjamini-Hochberg was favourable for the calving ease trait (0.221) and maternal calving ease (0.214), which allows to consider the observed associations real, regardless of the error arising from the multiple comparisons. These results were supported by REML only partially, probably in view of the additivity assumption. Two mechanisms of action on calving are conceivable, either via infection resistance or via the involvement of TLR2 in signalling in the myometrium. The known formation of heterodimers by the TLR1, -2 and -6 products might be responsible for the shared pattern of action in these genes. The association of the calf vitality index with TLR2 variation might reflect the increased role of infections in calves compared to adult animals.

Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

Ve dnech 2. až 27. března  2020 se uskuteční v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 Slezské ulici druhý ročník zemědělské výstavy na téma chov hospodářských zvířat, pořádaný Zemědělským svazem České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! Výstava bude obohacena o informace o původních nezušlechtěných plemenech zvířat,  zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Oddělení Biologie reprodukce je dlouhodobě známe svojí vysokou úrovní mikromanipulačných technik, které tvoří klíčovou oblast in vitro metodik reprodukce. Tyto metody je možné využít v procesech in vitro oplodnění, ať již na klinikách asistované reprodukce u lidí, nebo v rámci  reprodukce hospodářských zvířat, kde v poslední době nachází významné uplatnění v oblasti genových zdrojů. Mikromanipulační metodiky je však možné velmi úspěšně aplikovat i v oblasti základního výzkumu, který byl odjakživa cílovou doménou tohoto pracoviště. Když hovoříme o špičkové úrovni našich mikromanipulačných technik, nemůžeme opomenout výzkumy na jadérku, sub-organele jádra, která se výraznou mírou podílí na transkripci genetické informace do podoby výsledných bílkovin a tím k […]

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že mléko a mléčné výrobky jsou významnou součástí jídelníčku. Vzhledem k rychlému růstu obyvatelstva především v méně rozvinutých regionech, stabilní, popř. snižující se výměře zemědělské půdy, klimatickým změnám, zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími státy, neklidné situací v mnoha oblastech a hrozbě další hospodářské krize je stávajícímu stavu a […]

Kalendář akcí

Únor 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.1.2020 28.1.2020 29.1.2020 30.1.2020

EXKURZE FARMA NETLUKY- STUDENTI ERASMUS +

EXKURZE FARMA NETLUKY- STUDENTI ERASMUS +
31.1.2020 1.2.2020 2.2.2020
3.2.2020 4.2.2020 5.2.2020 6.2.2020 7.2.2020 8.2.2020 9.2.2020
10.2.2020 11.2.2020 12.2.2020 13.2.2020 14.2.2020 15.2.2020 16.2.2020
17.2.2020 18.2.2020 19.2.2020 20.2.2020 21.2.2020 22.2.2020 23.2.2020
24.2.2020 25.2.2020 26.2.2020 27.2.2020 28.2.2020 29.2.2020 1.3.2020

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA