vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Michal Milerski, autor metodiky uchování genetického zdroje zvířat plemene valašská ovce v pořadu ČT

Tématem čtvrté série magazínu České televize o dovednostech našich předků “Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli” byl chov valašských ovcí. Reportáž s Ing. Michalem Milerski, Ph.D., autorem metodiky uchování genetického zdroje zvířat plemene valašská ovce z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a chovatelem valašských ovcí, byla natočena v Nýdku ve Slezských Beskydech.

Číst dále

A meta-analysis and model calculations of economic indicators in suckler cow herds

From 2004 to 2018, the number of suckler cows in the Czech Republic increased by 75 700 (56%). To maintain this positive development, it is necessary to achieve an adequate level of production performance and profitability in cow–calf operations. Model calculations based on data acquired from previously published literature were used to determine the relationships between production and economic results. The numbers of calves born and weaned, calving interval, costs of rearing heifers, herd replacement rate, cow longevity, and age at first calving were the main production indicators studied. Sales revenue for weaned calves was the main economic indicator. When fertility in a herd improves from 95 to 100 calves born per 100 cows and death losses of calves are maintained at 5%, the revenues per cow from calf sales are expected to increase by 27 EUR. The estimated loss associated with an extended calving interval was 27 to 30 EUR per additional oestrus cycle. The results of the study indicate that major conditions for successful herd management are high fertility in cows, low calf losses, optimal live weight gains, and optimal weaning age.

Sedmdesátiny Výzkumného ústavu živočišné výroby

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto jubileu připravujeme v průběhu roku řadu akcí – webinářů, seminářů, konferencí a prezentací, na kterých si toto významné výročí připomínáme. Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

V podnicích, které chovají krávy za účelem produkce mléka a zajištění dalších generací dojnic se v průběhu posledních let velmi významně zlepšila úroveň welfare neboli fyzické a psychické pohody chovaných zvířat. Hlavním problémem z hlediska welfare dojeného skotu však zůstává ustájení telat. Podle posledních tuzemských i evropských výzkumů je většina telat krmených mlékem odchovávaná v individuálním systému ustájení, a to na velmi omezeném prostoru a bez možnosti sociálního kontaktu až do věku dvou měsíců. Tento způsob odchovu telat je v odborných kruzích předmětem rozsáhlých diskuzí. Obhájci individuálního ustájení telat hovoří o jeho přínosu v oblasti prevence onemocnění, dobrém přehledu o příjmu krmiva jednotlivých mláďat, a poskytnutí […]

Produkce mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Svědčí o tom skutečnost, že v roce 2019 představovala v České republice podíl 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví (v běžných cenách dle předběžných údajů ČSÚ). V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o udržení a dalším rozvoji podnikání. Nejinak je tomu i u producentů mléka. Na základě údajů z vlastního nákladového šetření prováděného každoročně dotazníkovou metodou u zemědělských podniků s chovem dojených krav v ČR byly vyčísleny celkové náklady výroby mléka, kalkulována byla rentabilita produkce a definovány vztahy mezi produkčními a […]

Chov prasat v minulosti probíhal formou pastvy v lesích a později na pastvinách a vycházel tak ze způsobu života divokých prasat, která preferují listnaté či smíšené lesy z důvodu výskytu bohatých zdrojů potravy jako jsou kaštany, žaludy a další plody. Extenzivní hospodaření zahrnující pastvu prasat zůstalo částečně zachováno do dnešní doby především na Pyrenejském poloostrově a ve Středomoří a dnes se opět vrací i do dalších oblastí v podobě alternativních chovů. Složení krmiva i podmínky prostředí při využití pastvy se významně odráží v kvalitě produkovaného masa a sádla. Krmná dávka s obsahem žaludů ovlivňuje fyzikální vlastnosti masa, organoleptické i nutriční vlastnosti, neboť […]

Kalendář akcí

Červen 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31.5.2021 1.6.2021 2.6.2021 3.6.2021 4.6.2021 5.6.2021 6.6.2021
7.6.2021 8.6.2021 9.6.2021 10.6.2021 11.6.2021 12.6.2021 13.6.2021
14.6.2021 15.6.2021 16.6.2021

Africký mor prasat u divočáků – Faktory a možnosti působící na riziko jejich šíření

17.6.2021 18.6.2021 19.6.2021 20.6.2021
21.6.2021 22.6.2021 23.6.2021 24.6.2021 25.6.2021 26.6.2021 27.6.2021
28.6.2021 29.6.2021 30.6.2021 1.7.2021 2.7.2021 3.7.2021 4.7.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA