Významná ocenění za mimořádné výsledky výzkumu a experimentálního vývoje pro Ing. Radko Loučku a Dr. Gudrun Illmann

Ve čtvrtek 1. října 2020 proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea slavnostní vyhlášení mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje a předání ocenění v rámci již tradiční soutěže o ceny ministra. Blahopřejeme Ing. Radku Loučkovi, CSc. za 1. místo v kategorii Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje  a Dr. Gudrun Illmann, CSc. za uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky.
Číst dále

Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs

Social preferences in pigs have received little attention despite the welfare implication of providing an adequate social environment for farm animals. We investigated the extent to which domestic pigs show affiliative preferences in three behavioural contexts—rest, exploration, social nosing—and whether these preferences wereinfluenced by sex, relatedness and social dominance. We recorded the frequency at which pigs were associated inclose spatial proximity during rest (≤30 cm) and exploration (≤1 m), and engaged in social nosing interactions (snout- snout and snout-body contacts) from age 23–29 weeks. The group consisted of 24 pigs from three mixedsex litters of the same age, housed in an indoor pen and having free access to a large pasture area. To test fordyadic social preferences, we calculated associations in close proximity and social nosing interaction rates,classified them by strength and tested their significance with permutation methods. We then used the MultipleRegression Quadratic Assignment Procedure to test whether individual traits (sex, litter, dominance) and othersocial interactions (agonistic interactions, active lying down) explained the preferred partners. Preferences were overall relatively weak but found across all behavioural contexts—of all observed pairs, 44 % were preferred pairs when resting, 20 % when exploring, and 30 % when social nosing (snout-body contact). Snout-body contacts were weakly and negatively correlated with sex and dominance, whereas close proximity associations during rest and social nosing interactions were positively correlated with active lying down behaviour. Our results indicate that domestic pigs can develop preferred social relationships, and that such social preferences are weakly driven by individual attributes (sex and dominance) but influenced by the behavioural context. By shedding light on underexplored aspects of the social structure of pigs, our study strengthens the importance of accounting for the multiple drivers of social relationships to provide an adequate environment that improves management and welfare of pigs.

Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu

Zveme Vás na webinář „Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu“, který je pořádán v rámci projektu České technologické platformy pro zemědělství. Uskuteční se 27. října 2020 od 10:30. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, partnerem České technologické platformy pro zemědělství je Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Výskyt a šíření rezistence bakterií k antibiotikům představuje vážnou hrozbu ohrožení zdraví lidí a zvířat. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vézt k nárůstu odolnosti bakterií vůči těmto přípravkům, což vede ke zvyšování počtu infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům. Jedná se o celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně.Pro zmapování míry bakteriální rezistence se často používá E. coli jako modelový mikroorganismus.  Tato bakterie je asi nejznámější složkou normální střevní mikroflóry u savců a ptáků. Je důležitá při regulaci zdravého střevního prostředí a bezproblémového trávení. Je považována za hlavního producenta vitaminu K. Za určitých podmínek (např. snížená odolnost hostitele) se ale některé […]

Na dovolenkových cestách po jižní Evropě můžeme narazit na prasata pobíhající ve výbězích či dokonce volně v krajině. V našich podmínkách dnes nevídané! Většinou se jedná o původní nezušlechtěná plemena, jejichž chov je udržován v rámci speciálních národních programů zaměřených na jejich uchování. Extenzivní chov je odpovídající konstituci těchto plemen. Tato zvířata dokáží využít skromnější zdroje potravy, jsou adaptabilnější a otužilejší ve srovnání s plemeny moderními.  Venkovní prostředí lépe odpovídá přirozeným potřebám prasat. Najdeme zde širokou škálu chování, kterou ve velkokapacitních podmínkách prasata nemohou realizovat, jako je rytí, pastva, bahnění či bohaté projevy sociálních interakcí.  I z pohledu ekonomiky může být tento způsob chovu přínosem, […]

Oddělení Biologie reprodukce je dlouhodobě známe svojí vysokou úrovní mikromanipulačných technik, které tvoří klíčovou oblast in vitro metodik reprodukce. Tyto metody je možné využít v procesech in vitro oplodnění, ať již na klinikách asistované reprodukce u lidí, nebo v rámci  reprodukce hospodářských zvířat, kde v poslední době nachází významné uplatnění v oblasti genových zdrojů. Mikromanipulační metodiky je však možné velmi úspěšně aplikovat i v oblasti základního výzkumu, který byl odjakživa cílovou doménou tohoto pracoviště. Když hovoříme o špičkové úrovni našich mikromanipulačných technik, nemůžeme opomenout výzkumy na jadérku, sub-organele jádra, která se výraznou mírou podílí na transkripci genetické informace do podoby výsledných bílkovin a tím k […]

Kalendář akcí

Říjen 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.9.2020 29.9.2020 30.9.2020 1.10.2020

Škola na farmě

Škola na farmě
2.10.2020 3.10.2020

Rozsviť Uhříněves

Rozsviť Uhříněves
4.10.2020
5.10.2020 6.10.2020

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat
7.10.2020

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat
8.10.2020

Seminář ve VÚŽV „Generace za generacíšlechtění v našich chovech“

Seminář ve VÚŽV „Generace za generacíšlechtění v našich chovech“

Škola na farmě

Škola na farmě
9.10.2020 10.10.2020 11.10.2020
12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020

Škola na farmě

Škola na farmě
16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020
19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020

Škola na farmě

Škola na farmě
23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020
26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 1.11.2020

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA