vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách patřilo uhříněveským žákům

V pátek 8. října se provoz na hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách téměř zastavil. Avšak rušno bylo více než obvykle. Celé dopoledne bylo totiž věnováno žákům uhříněveských základních škol. Více než 240 žáků mohlo nahlédnout „pod pokličku“ hospodaření v Netlukách, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Žáci si ve skupinkách společně s průvodci prošli celou trasu, naučnou stezku s několika stanovišti. Nejen že se žáci na každém stanovišti něco dozvěděli, ale také si vyzkoušeli.

Číst dále

Bacterial Skin Infections in Livestock and Plant-Based Alternatives to Their Antibiotic Treatment

Due to its large surface area, the skin is susceptible to various injuries, possibly accompanied by the entrance of infective agents into the body. Commensal organisms that constitute the skin microbiota play important roles in the orchestration of cutaneous homeostasis and immune competence. The opportunistic pathogen Staphylococcus aureus is present as part of the normal biota of the skin and mucous membranes in both humans and animals, but can cause disease when it invades the body either due to trauma or because of the impaired immune response of the host. Colonization of livestock skin by S. aureus is a precursor for majority of bacterial skin infections, which range from boils to sepsis, with the best-characterized being bovine mastitis. Antibiotic treatment of these infections can contribute to the promotion of resistant bacterial strains and even to multidrug resistance. The development of antibiotic resistance to currently available antibiotics is a worldwide problem. Considering the increasing ability of bacteria to effectively resist antibacterial agents, it is important to reduce the livestock consumption of antibiotics to preserve antibiotic effectiveness in the future. Plants are recognized as sources of various bioactive substances, including antibacterial activity towards clinically important microorganisms. This review provides an overview of the current knowledge on the major groups of phytochemicals with antibacterial activity and their modes of action. It also provides a list of currently known and used plant species aimed at treating or preventing bacterial skin infections in livestock.

Pracovní seminář „IMMUNOGENETICS AND LIVESTOCK BREEDING FOR DISEASE RESISTANCE“

Zveme Vás na seminář IMMUNOGENETICS AND LIVESTOCK BREEDING FOR DISEASE RESISTANCE, který se uskuteční  ve dnech 23. a 24. listopadu 2021 online ve dvou blocích od 14.00 do 18.00. Cílem setkání je shrnutí nedávného vývoje v imunogenetice a ověření možností pro přenos těchto poznatků do oblasti šlechtění hospodářských druhů. Je třeba předpokládat, že v budoucnu dojde k integraci s algoritmy pro hodnocení zvířat a se šlechtitelskými postupy. Předpokládá se použití platformy Zoom.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Rodinový systém chovu prasat je založen na ekologicky a eticky udržitelném přístupu k chovu hospodářských zvířat. Cílem takového přístupu je sladit základní aspekty chovu, jako jsou kvalita života chovaných zvířat včetně jejich přirozených potřeb, ekologické aspekty chovu vzhledem k životnímu prostředí, užitkovost a ekonomiku podniku. Kojící prasnice se selaty jsou v systému rodinového chovu umístěny ve skupinách – rodinách, ve kterých se v krátkých intervalech střídají plemenní kanci. Malé skupiny prasnic se selaty a postupný odstav představují pro prasata přirozenější podmínky, a pokud jsou splněny všechny důležité požadavky tohoto chovu, i prostředí s nižší stresovou zátěží se všemi pozitivními dopady […]

Mlezivo, tedy „prvotní mateřské mléko“, představuje pro mláďata v prvních dnech života nepostradatelný nápoj. Jsou v něm obsaženy nejen všechny potřebné živiny pro růst a vývoj mladého organismu, ale také protilátky, které se významným způsobem podílí na vytvoření imunitního systému mláděte v prvních týdnech života. V chovu skotu je včasné napojení telete kvalitním mlezivem zásadním okamžikem, který ovlivní jeho další vývoj, obranyschopnost čelit vysoce infekčnímu prostředí na farmách a následně i jeho užitkovost. Aby se tento životně důležitý přenos imunity zdařil, je zapotřebí si ohlídat několik klíčových aspektů. Tím prvním je kvalita samotného mleziva, a to jak imunologická (aby mlezivo obsahovalo dostatečnou hladinu […]

Valašská a šumavská ovce patří mezi původní plemena, která si uchovala řadu užitečných vlastností ke kterým patří skromnost, nenáročnost a dobré mateřské vlastnosti. Šumavské a valašské ovce jsou zařazeny do Národního programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů, jehož účelem je zejména zachování genů původních plemen hospodářských zvířat v co největší šíři a rozmanitosti. Vysoké procento příbuzných jedinců v populaci znamená nízkou variabilitu genetické výbavy což s sebou obecně přináší zhoršenou životaschopnost a přežitelnost dané populace v měnících se podmínkách prostředí. Do jaké míry se to daří, můžeme usuzovat mezi jinými na základě rozborů rodokmenů, pokud jsou dostatečně kompletní a jsou dlouhodobě vedeny. Dlouhodobá […]

Kalendář akcí

Říjen 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.9.2021 28.9.2021 29.9.2021 30.9.2021

ŠKOLA NA FARMĚ

1.10.2021 2.10.2021 3.10.2021
4.10.2021 5.10.2021 6.10.2021 7.10.2021

ŠKOLA NA FARMĚ

8.10.2021

podzimní PŘÍBĚH POTRAVIN

9.10.2021 10.10.2021
11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 14.10.2021

ŠKOLA NA FARMĚ

15.10.2021 16.10.2021 17.10.2021
18.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

ŠKOLA NA FARMĚ - Zemědělství žije!

22.10.2021

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

23.10.2021 24.10.2021
25.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021 31.10.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA