vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Výzkumný ústav živočišné výroby se podílel na tvorbě Ročenky chovu skotu v České republice za rok 2021

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2021, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2020 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se významně podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.Číst dále

Feeding biochar to horses: Effects on nutrient digestibility, fecal characteristics, and blood parameters

Biochar, a carbon-rich product from the pyrolysis of biomass, is a potentially effective feed additive to improve diet digestion and gut health; however, its effect on the horse digestive system is unknown. Our goal was to evaluate the effects of supplementation of horse diet with biochar on total tract apparent digestibility of nutrients, fecal characteristics (pH, and concentrations of volatile fatty acids (VFA) and ammonia-N), and blood serum parameters (metabolites, minerals, and vitamins). Eight Warmblood horses (mean +/- SD; 613.8 +/- 39.3 kg of body weight, BW) were used in a crossover design with two 15-day periods. Each 15-day period had a 10-day adaptation phase and a 5-day collection phase. Treatments were: (1) Control, basal diet consisted of meadow hay and crushed barley (80:20 on dry matter (DM) basis), and (2) Biochar, basal diet supplemented with 10 g of biochar/kg of diet DM. The horses were fed a total of 15 g DM/kg BW. Data were analyzed as a crossover design using the MIXED procedure of SAS. There were no statistical differences in nutrient digestibility between treatments; however, digestibility of all nutrients, except starch, was numerically higher in horses fed a diet with biochar. Fecal pH was higher (P = 0.015) in horses fed the diet supplemented with biochar than in those fed the control diet (mean pH 6.49 and 6.34, respectively). Increased fecal pH might be due to the high alkalinity of the biochar used. Neither the fecal concentration of total VFA (P = 0.295) nor the proportion of individual VFA (P > 0.05) were affected by the treatment. Concentrations of fecal ammonia-N were also unaffected (P = 0.887) by biochar. Biochar supplementation had no effect (P > 0.05) on serum concentrations of metabolites, minerals, or vitamins. In conclusion, our results suggest that dietary inclusion of biochar can be a safe and low-cost measure to ameliorate acidic pH in the hindgut of horses. However, differences in individual susceptibility to biochar effect on fecal pH warrant further investigation.

Zemědělská věda všemi smysly!

Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na Noc vědců, přijďte prožít letošní Noc vědců všemi smysly!  Na stanovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  se dozvíte, jak rozpoznáváme emoce u zvířat pomocí zraku a sluchu, jaké mají výrazy a hlasy zvířata v různých situacích, ale také se naučíte rozpoznávat různé druhy mléka, identifikovat různé vůně. Těšíme s na Vás 30. září od 17:00 hodin v NZM.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

V polovině července tohoto roku se v zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři. Jde o první telata z embryí kompletně vyprodukovaných v laboratorních podmínkách ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. Na světové úrovni, v chovatelsky nejvyspělejších zemích, je tento proces již poměrně intenzivně využíván. Ačkoliv jde o vysoce efektivní způsob progresivní šlechtitelské práce ve stádě, v České republice tyto metody dosud nenašly praktické uplatnění z důvodu vysokých nároků na materiál, vybavení a odbornost pracovníků ve všech fázích procesu od izolace oocytů přes umělé oplození až po přenos embryí do […]

Většina telat dojeného skotu prochází během svého života odrohováním. Jedná se o proceduru, při které je telatům odstraněna rohová pučnice, aby se zabránilo růstu rohů. Tento zákrok se provádí zejména z důvodu zajištění bezpečnosti jak personálu, tak samotných zvířat, nicméně tato procedura je pro telata velmi bolestivým zážitkem, který zásadním způsobem zhoršuje jejich životní pohodu. Dnes již ze studií víme, že rána se po odrohování hojí minimálně 6 týdnů a telata pociťují bolest ještě třetí týden po odrohování. Podíváme-li se však na legislativu, tak zjistíme, že dle zákona lze telata do čtyř týdnů věku odrohovat bez použití látek ke znecitlivění odrohovaného […]

V chovu dojnic s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současné době je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s číselným kódem. Ve volných chovech má dále každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru integrovaného do obojku na krku, který bývá zpravidla doplněn pomocným faremním číslem zvířete. K identifikaci daného zvířete dochází však pouze na dojicím stání, nebo v krmných automatech. V ostatním prostoru (stáj, event. výběhy či pastviny) lze zvíře identifikovat pouze podle čísla na obojku a ušní […]

Kalendář akcí

Události na Září–Listopad 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

30.8.2022(1 event)

Země živitelka České Budějovice

31.8.2022 1.9.2022 2.9.2022 3.9.2022 4.9.2022
5.9.2022 6.9.2022 7.9.2022 8.9.2022 9.9.2022 10.9.2022 11.9.2022
12.9.2022 13.9.2022 14.9.2022 15.9.2022(1 event)

ŠKOLA NA FARMĚ 2022

16.9.2022(1 event)

Příběh vědy - mladý výzkumník

17.9.2022 18.9.2022
19.9.2022 20.9.2022 21.9.2022 22.9.2022(1 event)

ŠKOLA NA FARMĚ 2022

23.9.2022 24.9.2022 25.9.2022
26.9.2022 27.9.2022 28.9.2022 29.9.2022 30.9.2022(1 event)

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

1.10.2022 2.10.2022

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA