Slider

Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

Dne 25. března 2021 uspořádalo oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i. webinář na téma „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat, který virtuálně pořádalo Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat“. Na webináři byly představeny současné výsledky výzkumu oddělení genetiky a šlechtění VÚŽV s návazností na využití v zemědělské praxi.Číst dále

Effect of ruminal mechanical stimulating brushes on the performance of lactating Holstein dairy cows

The aim of this study was to confirm the hypothesis that artificial brushes administered to the rumen can partially replace the function of structural fibre, and increase milk production or quality. To mitigate the risks of feeding low levels of physically effective neutral detergent fibre (peNDF) to cattle, the administration of ruminal mechanical stimulating (RMS) brushes was examined in 22 high-yielding lactating Holstein dairy cows. The cows were divided into an experimental group equipped with RMS brushes and a control group without RMS. Cows were fed four experimental total mixed rations (TMR) consisting of fixed amounts of alfalfa silage, maize silage, rush corn cob mix silage and different proportions of brewer's grains, concentrate and wheat straw. The TMRs had the following 4 peNDF contents: 10.9%. 13.0%, 12.6% and 14.0%. The duration of the experiment was 18 weeks. All cows were fed TMRs with a low structural fibre content near levels associated with a risk of subacute ruminal acidosis (SARA). For the RMS brush group, 3 RMS brushes were inserted orally into the rumen using a special applicator. The effects of RMS brushes on feed intake, rumen fermentation and milk production were evaluated. Ruminal fluid (250 ml) was taken using a stomach tube for pH, volatile fatty acids and ammonia nitrogen analysis. A significant increase was found for the feed intake and milk yield of the RMS group fed the TMRs with 13% peNDF although no relationship between peNDF content and RMS TMRs was found. No significant increase in milk quality, rumen pH or rumen fermentation metabolites was declared for the group with RMS brushes. Although RMS brush technology only partially reduced the requirements for peNDF, it may decrease the risk of SARA.

Sedmdesátiny Výzkumného ústavu živočišné výroby

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto jubileu připravujeme v průběhu roku řadu akcí – webinářů, seminářů, konferencí a prezentací, na kterých si budeme toto významné výročí připomínat. Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Produkce mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Svědčí o tom skutečnost, že v roce 2019 představovala v České republice podíl 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví (v běžných cenách dle předběžných údajů ČSÚ). V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o udržení a dalším rozvoji podnikání. Nejinak je tomu i u producentů mléka. Na základě údajů z vlastního nákladového šetření prováděného každoročně dotazníkovou metodou u zemědělských podniků s chovem dojených krav v ČR byly vyčísleny celkové náklady výroby mléka, kalkulována byla rentabilita produkce a definovány vztahy mezi produkčními a […]

Chov prasat v minulosti probíhal formou pastvy v lesích a později na pastvinách a vycházel tak ze způsobu života divokých prasat, která preferují listnaté či smíšené lesy z důvodu výskytu bohatých zdrojů potravy jako jsou kaštany, žaludy a další plody. Extenzivní hospodaření zahrnující pastvu prasat zůstalo částečně zachováno do dnešní doby především na Pyrenejském poloostrově a ve Středomoří a dnes se opět vrací i do dalších oblastí v podobě alternativních chovů. Složení krmiva i podmínky prostředí při využití pastvy se významně odráží v kvalitě produkovaného masa a sádla. Krmná dávka s obsahem žaludů ovlivňuje fyzikální vlastnosti masa, organoleptické i nutriční vlastnosti, neboť […]

Výživa vysokoužitkových dojnic je dnes složitý proces, zahrnující výběr a zajištění vhodných krmiv, stanovení a hodnocení jejich kvality, sestavení a optimalizaci krmných dávek, jejich správnou tvorbu a systém krmení, ověřování kvality a stravitelnosti těchto krmných dávek a dále sledování reakce zvířat na tyto krmné dávky, jak ve výši produkce, tak v oblasti zdraví. Mezi metody hodnocení kvality krmiv a krmných dávek jsou zařazovány jak smyslová posouzení, tak i laboratorní metody pro stanovení chemického složení. Dalšími důležitými parametry pro následné sestavení krmných dávek je stanovení stravitelnosti krmiv. Tento ukazatel se stanovuje in vitro, tedy laboratorně, s využitím průmyslových enzymů nebo in […]

Kalendář akcí

Duben 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.3.2021 30.3.2021 31.3.2021 1.4.2021 2.4.2021 3.4.2021 4.4.2021
5.4.2021 6.4.2021 7.4.2021 8.4.2021 9.4.2021 10.4.2021 11.4.2021
12.4.2021 13.4.2021 14.4.2021 15.4.2021 16.4.2021 17.4.2021 18.4.2021
19.4.2021 20.4.2021 21.4.2021 22.4.2021 23.4.2021 24.4.2021 25.4.2021
26.4.2021 27.4.2021 28.4.2021 29.4.2021 30.4.2021 1.5.2021 2.5.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA