Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. jedním z výzkumných partnerů Interbeefu

Českou republiku v technické komisi Interbeef reprezentují Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. a prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, který je jedním z výzkumných partnerů Interbeefu. Tým Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. je zodpovědný za vývoj mezinárodního genetického hodnocení pro vlastnosti spojené s telením (obtížnost telení a porodní hmotnost). Vyvinutý postup a odhadnuté genetické korelace jsou již v praxi využívány u plemene charolais, limousine a masný simmentál. U plemene aberdeen angus a hereford bylo provedeno první pilotní hodnocení, se spuštěním do praxe u těchto dvou plemen se však ještě čeká na zapojení dalších zemí.

Číst dále

How to escape male infanticide: mechanisms for avoiding or terminating pregnancy in mammals

The phenomenon whereby pregnancy may be inhibited or terminated when a female is exposed to non-sire males after mating is often, and rather generally, referred to as the 'Bruce effect'. Widespread and indiscriminate use of the term for any case of pregnancy failure following exposure to an unfamiliar male, however, masks distinct physiological and social causes of the blocking or termination of pregnancy. Within the available literature, we identify four basic processes by which mammalian females can terminate pregnancy, and thus minimise risks of wasted reproductive costs which might result from male infanticide by a subsequent consort of any progeny carried to full-term where he was not the father. Physical contact with a non-sire male may induce pregnancy failure either before implantation (pregnancy block) or after implantation (pregnancy disruption). By direct contrast, in other species, physical presence of a familiar non-sire male may act to prevent the blocking or disruption of pregnancy, while separation from this non-sire male may act to trigger termination. We propose that use of the term 'Bruce effect' should be restricted to situations in which pregnancy failure is induced primarily by physical contact and/or odour stimuli from a non-sire male as in its initial formulation. Blanket use of this single term for all situations of pregnancy block or disruption, implying by default that pregnancy failure is the consequence of pre-implantation pregnancy block of an inseminated female as a result of physical contact with an unfamiliar male or his olfactory cues, masks the fact that, in many circumstances or species, very different mechanisms may operate in the prevention or disruption of pregnancy. The implicit presumption that pregnancy failure is a single and uniform phenomenon also discourages further research into the range of rather different circumstances and mechanisms by which pregnancy disruption may be triggered.

Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, Vás zve na on-line seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat, který se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 9:30. Seminář se uskuteční na platformě Zoom. Každý registrovaný účastník obdrží odkaz na připojení.

Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat

Cílem je trvalý vývoj a průběžné uplatňování metod hodnocení plemenných zvířat v celostátním chovatelském informačním systému. Způsoby hodnocení zvířat se trvale prudce vyvíjí. Nové postupy jsou celosvětově téměř okamžitě zaváděny do provozu celostátních hodnocení zvířat. Včasné uplatnění co nejnovějších a nejpřesnějších postupů má ekonomické důsledky. Navrhovaný projekt je zaměřen na úpravu stávajících a vývoj nových matematicko-statistických postupů genetického hodnocení hospodářských zvířat, včetně genetických parametrů, vhodných pro výrobní podmínky ČR, postupů umožňujících napojení na celosvětové hodnocení (Interbull, Interbeef) a jejich uplatnění v celostátním chovatelském informačním systému.Řešení pokrývá hlavní druhy hospodářských zvířat. Cíle jsou obecné a jejich využití podle jednotlivých živočišných druhů: […]

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Výživa vysokoužitkových dojnic je dnes složitý proces, zahrnující výběr a zajištění vhodných krmiv, stanovení a hodnocení jejich kvality, sestavení a optimalizaci krmných dávek, jejich správnou tvorbu a systém krmení, ověřování kvality a stravitelnosti těchto krmných dávek a dále sledování reakce zvířat na tyto krmné dávky, jak ve výši produkce, tak v oblasti zdraví. Mezi metody hodnocení kvality krmiv a krmných dávek jsou zařazovány jak smyslová posouzení, tak i laboratorní metody pro stanovení chemického složení. Dalšími důležitými parametry pro následné sestavení krmných dávek je stanovení stravitelnosti krmiv. Tento ukazatel se stanovuje in vitro, tedy laboratorně, s využitím průmyslových enzymů nebo in […]

Blankytně modrá čekanka obecná, známá jako skromná léčivka, může být velmi prospěšná i ve výživě odstavených králíků. Pozornost odborníků, zabývající se výživou zvířat, se v poslední době zaměřuje na lepší poznání nutričních potřeb a optimalizaci dietních doporučení. Lze tak zvýšit resistenci zvířat k poruchám trávení, což zejména v případě intenzivně chovaných králíků představuje známý problém. Plošné používání krmných antibiotik, které v minulosti řešilo poruchy trávení, již nelze používat. Proto se nutriční specialisté zabývají detailním sledováním účinků různých krmných doplňků. V této souvislosti mluvíme o tzv. precizní výživě. Sušený kořen čekanky představuje nejbohatší zdroj fruktanů inulinového typu – rozpustné vlákniny. Dle […]

Výskyt a šíření rezistence bakterií k antibiotikům představuje vážnou hrozbu ohrožení zdraví lidí a zvířat. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vézt k nárůstu odolnosti bakterií vůči těmto přípravkům, což vede ke zvyšování počtu infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům. Jedná se o celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně.Pro zmapování míry bakteriální rezistence se často používá E. coli jako modelový mikroorganismus.  Tato bakterie je asi nejznámější složkou normální střevní mikroflóry u savců a ptáků. Je důležitá při regulaci zdravého střevního prostředí a bezproblémového trávení. Je považována za hlavního producenta vitaminu K. Za určitých podmínek (např. snížená odolnost hostitele) se ale některé […]

Kalendář akcí

Únor 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.2.2021 2.2.2021 3.2.2021 4.2.2021 5.2.2021 6.2.2021 7.2.2021
8.2.2021 9.2.2021 10.2.2021 11.2.2021 12.2.2021 13.2.2021 14.2.2021
15.2.2021 16.2.2021 17.2.2021 18.2.2021 19.2.2021 20.2.2021 21.2.2021
22.2.2021 23.2.2021 24.2.2021 25.2.2021 26.2.2021 27.2.2021 28.2.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA