Effect of dietary fat type on intestinal digestibility of fatty acids, fatty acid profiles of breast meat and abdominal fat, and mRNA expression of lipid-related genes in broiler chickens

A group of 240-day-old Ross cockerels were used in a 4-week experiment to assess the effect of the fat type on the intestinal digestibility of fatty acids (FAs), the FA profiles of breast meat and abdominal fat, and the mRNA expression of six hepatic lipid-related genes. Experimental diets were supplemented with rapeseed oil, pork lard or palm oil at 60 g/kg. In the control diet, wheat starch was substituted for the fat source. The highest ileal digestibility of the fat and all FAs (except stearic acid) was observed in chickens fed lard. The content of fat in the breast meat of chickens was not significantly influenced by the fat supplements. The FA profiles of breast meat and abdominal fat reflected the FA composition of the diet. In the meat of chickens fed rapeseed oil, oleic acid was the predominant FA. Palmitic acid was the most abundant FA in the meat of chickens fed lard or palm oil. Oleic acid was the most abundant FA in the abdominal fat of all chickens. The highest mRNA expression of desaturases (Δ5-, Δ6- and Δ9-) was observed in chickens fed palm oil. The mRNA expression of hepatic FA synthase was higher in chickens fed palm oil or lard than in chickens fed rapeseed oil. The expression of HMG-CoA reductase was higher in chickens fed palm oil than in those fed rapeseed oil or lard. It can be concluded that rapeseed oil and lard are better sources of lipids than palm oil. These former two sources contain more digestible fatty acids and provide a lower concentration of SFAs in the meat and fat of chickens.

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

ROZHOVOR Připravila: Anne Dostálová Návrat divokých koní do české krajiny se řadí k významným počinům v historii ochrany přírody v České republice.  Jedná se o zcela výjimečný projekt, na kterém spolupracuje řada odborníků z různých institucí. Jedním z nich je Mgr. Martina Komárková, Ph.D., etoložka z našeho Výzkumného ústavu živočišné výroby, se kterou jsem měla tu možnost vést neformální rozhovor…. celý rozhovor

CEACERO, F., LANDETE-CASTILLEJOS, T., OLGUIN, A., MIRANDA, M., GARCÍA, A., MARTINEZ, A., COSSINELLO, J., MIGUEL, V. & GALLEGO, L. Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0115814 Dosavadní vědecké studie, zabývající se potravní selektivitou u jelenovitých, poukazovaly na fakt, že zásadní vliv při výběru pastevního porostu má obsah bílkovin, energetických složek a sodíku v rostlinách. Podle nejnovějších výzkumů jsou však jeleni a jim příbuzní schopni optimalizovat i příjem minerálů díky selektivitě v potravních zdrojích, a to tak, že si zajistí pokrytí svých aktuálních potřeb a přitom se vyhnou dosažení zdraví […]

FULKA H, KYOGOKU H, ZATSEPINA O, LANGEROVA A, FULKA J Jr Can nucleoli be markers of developmental potential in human zygotes? Trends Mol Med. 2015 Nov;21(11):663-72. doi: 10.1016/j.molmed. 2015.09.005. Epub 2015 Oct 20. Jadérko (nucleolus) je kulovitá organela v buněčném jádru, která hraje klíčovou roli pro správný vývoj zárodku, avšak jen v krátkém časovém úseku po oplození vajíčka. Jadérka se neutváří po oplození v zygotě, ale pochází z mateřského vajíčka. Narušení procesů, které jadérko reguluje, má dalekosáhlé důsledky pro další vývoj embrya. Rozmístění a počet jadérek v zygotě může sloužit jako jednoduchá neinvazivní metoda určování pravděpodobnosti správného vývoje lidských zárodků. […]

PROPIG

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE PRASAT

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA