vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Úspěšná účast vědců z VÚŽV na Prvním regionálním setkání Evropské federace pro živočišnou výrobu (EAAP) v Nitře

Ve dnech 26. až 28. dubna 2023 se v Nitře uskutečnilo První regionální setkání Evropské federace pro živočišnou výrobu, konference „1st Regional Meeting of The European Federation of Animal Science“, první setkání tohoto druhu na místní středoevropské a východoevropské úrovni. Pořadatelem byla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře.

Číst dále

Using precision livestock farming for dairy herd management

The aim of this study was to validate selected precision livestock farming (PLF) methods of nutrition and feeding management of high-yielding Holstein dairy cows. In a feeding trial with 36 dairy cows, the effect of replacing 0.1 kg of sodium bicarbonate in the control total mixed ration (TMR-C) with 1 kg of wheat straw in the experimental total mixed ration (TMR-S) on the physiological status of cows and the amount of milk produced (milk yield, MY) was investigated. Feed intake time (FT), as measured using tensometric feed troughs (TFT), was significantly longer with TMR-S (188 min) than with TMR-C (157 min). Differences between TMR-C and TMR-S were not significant for FT or rumination time (RT), as measured by a sensor in the collar (VSC). There was only a weak correlation between the two technologies (TFT vs. VSC) for FT (r = 0.27). Differences between TMR-C and TMR-S were not significant for values measured in rumen fluid (pH, acid and ammonia levels) nor for values measured by sensors in the milking parlour (MY, fat and protein percentage of milk). Milk analysis in the laboratory showed that the cows fed TMR-C had higher urea (26.6 vs. 22.7 mg/100 ml) and free fatty acid (0.87 vs. 0.33 mmol/100 g) levels in milk. Moderate correlations were between TMR intake and MY (r = 0.55); between MY and milk fat (r = –0.46); between milk fat and milk protein (r = 0.63); and between milk fat and milk protein measured by sensors and in the laboratory (r = 0.47 and r = 0.42, respectively). In view of the above results, further research and data validation for each technology are needed.

Naučná stezka Příběh potravin

Populárně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ se koná jednou za rok, vždy v červnu. Již 11. ročník této naučné stezky je opět koncipován jako dvoudenní akce. Páteční program je vyhrazen žákům prvního stupně základních škol na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity, sobotní program v Netlukách pro širokou veřejnost, především rodiny s dětmi.

Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Obohacené prostředí (angl. enrichment) je jednou z cest k lepšímu životu „domácích nemazlíčků“ prostřednictvím podnětů, které zvířeti v jinak chudém a nudném prostředí umožní projevit své druhově typické chování anebo zapojit činorodost a kreativitu. Obecně má obohacení prostředí, včetně hraček, potenciál pozitivního dopadu na dvě z pěti oblastí welfare (chování, mentální stav) hospodářských zvířat. Nepřímo může působit i na třetí oblast, zdraví (např. provazy rozvěšené v kotci mohou u prasat omezit zranění způsobená okusováním ocásků). Přidané předměty tedy mohou významně zvýšit welfare, nicméně míra a délka trvání efektu různých předmětů a materiálů se liší u jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Hračky nepropojené s biologicky relevantním podnětem (např. […]

Chmel je především znám jako nepostradatelná složka piva, která dává tomuto nápoji nezaměnitelné vlastnosti. Chmel je však využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích. Po staletí je znám svými pozitivními účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. Četné studie prokázaly, že chmel je protizánětlivým a protirakovinným prostředkem. Složky chmele mohou přispívat k prevenci a kontrole chronických onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba a mnoho typů rakoviny. V poslední době byl také objeven mechanismus synergického efektu antibakteriálních sloučenin z chmele s některými antibiotiky. Díky uvedeným vlastnostem se chmel a […]

Přežvýkavci, jako jsou krávy a ovce, jsou zodpovědní za značnou část světových emisí skleníkových plynů. Přežvýkavci produkují tyto plyny převážně ve formě metanu, který vzniká v trávicí soustavě v průběhu mikrobiálního trávení přijaté potravy, tedy v průběhu tzv. enterické fermentace. Metan uvolněný přímo dojnicemi při enterické fermentaci tvoří okolo 60 % celkových emisí skleníkových plynů z mléčné farmy. Produkce metanu v průběhu enterické fermentace neznamená pouze zátěž pro životní prostředí, ale také energetickou neefektivitu ve využití krmné dávky. Dojnice, která denně vytvoří i přes 600 litrů metanu, touto produkcí přichází až o 12 % energie krmiva. To je obzvláště nevýhodné na začátku laktace, kdy má […]

Kalendář akcí

Červen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.5.2023
30.5.2023
31.5.2023

SEMINÁŘ Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

ŠKOLA NA FARMĚ

2.6.2023
3.6.2023
4.6.2023
5.6.2023
6.6.2023
7.6.2023
8.6.2023

Věda na polích a ve stájích - Příběh potravin

Věda na polích a ve stájích - PŘÍBĚH POTRAVIN 2023

PŘÍBEH POTRAVIN

Věda na polích a ve stájích - PŘÍBĚH POTRAVIN 2023

Věda na polích a ve stájích - PŘÍBĚH POTRAVIN 2023

11.6.2023
12.6.2023
13.6.2023
14.6.2023

ŠKOLA NA FARMĚ

16.6.2023
17.6.2023
18.6.2023
19.6.2023
20.6.2023
21.6.2023

EXKURZE FARMA NETLUKY


22.6.2023

ŠKOLA NA FARMĚ

23.6.2023
24.6.2023
25.6.2023
26.6.2023
27.6.2023
28.6.2023

ŠKOLA NA FARMĚ

30.6.2023
1.7.2023
2.7.2023

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA