Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow
Slider

Aktuální otázky chovu prasat

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen na několik okruhů témat, počínaje výživou, welfare až po problematiku biosecurity a veterinární péče.

Číst dále

Assessment of lying down behaviour in temporarily crated lactating sows

Temporary crating may be a more acceptable housing systemfor lactating sows than permanent crating from an animal welfare point of view. It remains unclear whether opening the crate leads to changes in sow lying down behaviour and piglet activity that may pose an increased risk of injury to piglets. This study aimed to assess whether the lying down behaviour of lactating sows housed in temporary crating changed shortly after removal of confinement, whether it was influenced by piglets' behaviour and age and whether sows preferentially used some support during lying down after crate opening. Sows (n = 13) were crated from 5 days pre partum to 3 days post partum. Their behaviours were recorded on video over a 24-h period both preceding and following crate opening, aswell as over a 24-h period on day 25. The following behaviours were analysed: position and activity of the piglets when the sow lie down, duration of the lying down events, use of pen walls or crate bars as support when lying down; and position of the sow in the pen when lying down. Piglet mortality was assessed every day. Data were analysed in SAS using GLM. The duration of lying down events did not differ between the 24-h periods before and after opening the crate but increased on day 25 (P < 0.01). Similarly, the percentage of piglets in the danger zone did not differ between the 24-h periods before and after opening the crate, but increased on day 25 (P < 0.0001). The percentage of piglets in the creep area increased temporarily the day after the crate opening (P < 0.0001). Sows frequently utilised support when lying down, but less over the 24-h period after the crate opening compared to the two other periods (P < 0.001). A higher percentage of piglets in the creep area resulted in longer lying down events where the sow's snoutwas in contact with piglets located in the creep area.

Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i připravoval na realizaci popularizační akce, dvoudenní naučné stezky pro žáky základních škol a širokou veřejnost „Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“. I  přes nepříznivou epidemiologickou situaci organizátoři stále doufali, že se 10. ročník Příběhu potravin zrealizuje. Bohužel, současná nařízení a opatření jsou nepříznivá k organizacím jakýchkoli akcí pro veřejnost. Proto jsme se s organizátory domluvili na přesunu termínu Příběhu potravin na červen 2022.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Produkce mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Svědčí o tom skutečnost, že v roce 2019 představovala v České republice podíl 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví (v běžných cenách dle předběžných údajů ČSÚ). V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o udržení a dalším rozvoji podnikání. Nejinak je tomu i u producentů mléka. Na základě údajů z vlastního nákladového šetření prováděného každoročně dotazníkovou metodou u zemědělských podniků s chovem dojených krav v ČR byly vyčísleny celkové náklady výroby mléka, kalkulována byla rentabilita produkce a definovány vztahy mezi produkčními a […]

Chov prasat v minulosti probíhal formou pastvy v lesích a později na pastvinách a vycházel tak ze způsobu života divokých prasat, která preferují listnaté či smíšené lesy z důvodu výskytu bohatých zdrojů potravy jako jsou kaštany, žaludy a další plody. Extenzivní hospodaření zahrnující pastvu prasat zůstalo částečně zachováno do dnešní doby především na Pyrenejském poloostrově a ve Středomoří a dnes se opět vrací i do dalších oblastí v podobě alternativních chovů. Složení krmiva i podmínky prostředí při využití pastvy se významně odráží v kvalitě produkovaného masa a sádla. Krmná dávka s obsahem žaludů ovlivňuje fyzikální vlastnosti masa, organoleptické i nutriční vlastnosti, neboť […]

Výživa vysokoužitkových dojnic je dnes složitý proces, zahrnující výběr a zajištění vhodných krmiv, stanovení a hodnocení jejich kvality, sestavení a optimalizaci krmných dávek, jejich správnou tvorbu a systém krmení, ověřování kvality a stravitelnosti těchto krmných dávek a dále sledování reakce zvířat na tyto krmné dávky, jak ve výši produkce, tak v oblasti zdraví. Mezi metody hodnocení kvality krmiv a krmných dávek jsou zařazovány jak smyslová posouzení, tak i laboratorní metody pro stanovení chemického složení. Dalšími důležitými parametry pro následné sestavení krmných dávek je stanovení stravitelnosti krmiv. Tento ukazatel se stanovuje in vitro, tedy laboratorně, s využitím průmyslových enzymů nebo in […]

Kalendář akcí

Květen 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26.4.2021 27.4.2021 28.4.2021 29.4.2021 30.4.2021 1.5.2021 2.5.2021
3.5.2021 4.5.2021 5.5.2021 6.5.2021 7.5.2021 8.5.2021 9.5.2021
10.5.2021 11.5.2021 12.5.2021 13.5.2021 14.5.2021 15.5.2021 16.5.2021
17.5.2021 18.5.2021 19.5.2021 20.5.2021 21.5.2021 22.5.2021 23.5.2021
24.5.2021

Pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”

25.5.2021

Pracovní seminář “Imunogenetika a šlechtění hospodářských zvířat na odolnost k chorobám”

26.5.2021 27.5.2021 28.5.2021 29.5.2021 30.5.2021
31.5.2021 1.6.2021 2.6.2021 3.6.2021 4.6.2021 5.6.2021 6.6.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA