Výzkumný ústav živočišné výroby nabízí chovatelům tyto odborně-vzdělávací akce:

 • Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu - SEUROP
 • školení faremního personálu v oblastech chovu hospodářských zvířat (např. zásady odchovu telat, rutiny dojení, hygiena ustájení, práce s daty a zpracování zootechnických analýz apod.)
 • na vyžádání a po vzájemné dohodě, jsme schopni připravit přednášky jak pro chovatele, tak i pro studenty či pracovníky zemědělských firem, např. v oblastech:
  • výživy zvířat
  • legislativy v chovu hospodářských zvířat
  • zásad a managementu chovu dojeného skotu
  • ustájení a progresivních technologií v chovu skotu a prasat
  • ustájení a technologií v ekologickém chovu skotu, koz, ovcí a prasat apod.

Školení je zajišťováno při minimálním počtu 10 účastníků a náklady spojené s účastí na školení si hradí každý s účastníků sám. Podmínky vyžádaných školení a přednášek jsou předmětem vzájemné dohody obou zúčastněných stran. Zájemci mohou kontaktovat Ing. Anne Dostálovou na adrese: dostalova.anne@nullvuzv.cz

Prostory pro přednášky a školení:

 • velká zasedací místnost s kapacitou 60 míst, kterou lze využít také pro soukromé školící akce,
 • malá zasedací místnost s kapacitou max. 10 míst,
 • faremní školící místnost s kapacitou 20 míst, která je určená pro školení a vzdělávání s následnou praktickou ukázkou či exkurzí po Účelovém hospodářství VÚŽV, v.v.i., farma Netluky

Samozřejmostí je zajištění audiovizuální techniky (mikrofon, projektor, připojení externího PC), dále připojení k internetu a WIFI síti, možnost zajištění drobného občerstvení nebo obědů v naší jídelně.

 

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Kurzy a školení