Studenti z Mendelovy univerzity v Kostelci nad Orlicí

25.3.2019

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí navštívili v pátek 22. 3 .2019 studenti z Mendelovy univerzity v Brně v rámci předmětu Chov prasat.  Studenti byli seznámeni s chovem a šlechtěním přeštického černostrakatého prasete a zásadami kontroly užitkovosti prasat.

Studenti benešovské zemědělské školy na Příběhu vědy v Uhříněvsi

22.3.2019

Do výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“  se 22. března 2019 zapojili studenti třetích ročníků Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, studijního oboru „veterinářství“ a „přírodovědné lyceum“.

Býk plemene českého strakatého skotu prvním odchovaným pokračovatelem linie LOM v rámci Národního programu genetických zdrojů po dvaceti letech

21.3.2019

Býk číslo CZ 00071084034, narozený 10. 3. 2018 v ZD Opařany po otci LM 319, uznaný jako genetický zdroj českého strakatého skotu, byl dne 19. 3. 2019 ohodnocen v základním výběru v odchovně plemenných býků Reprogen a. s. výslednou třídou G+ a vybrán pro inseminaci. Jedná se o prvního odchovaného pokračovatele linie LOM v rámci […]

Zasedání Rady genetických zdrojů zvířat v Uhříněvsi

18.3.2019

Dne 7. března 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi uskutečnilo řádné zasedání Rady genetických zdrojů zvířat.  Rada genetických zdrojů zvířat (RGZ) je odborným poradním orgánem VÚŽV, který je pověřen realizací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

12.3.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. a Asociace soukromého zemědělství ČR  uspořádal dne 12. března 2019 v Uhříněvsi odborný seminář na téma “ Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“ za přítomnosti soukromých chovatelů a vědeckých pracovníků.

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality