XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních chovech králíků

7.12.2023

Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se konal v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci s […]

Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný ve VÚŽV

5.12.2023

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný. Pracovního jednání s ředitelem VÚŽV se účastnili náměstci VÚŽV pro výzkum, účelovou činnost a ekonomiku. Související obrázky:

Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

27.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat“, který již tradičně pořádá oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat. Cílem semináře bylo seznámit odbornou, chovatelskou i vědeckou veřejnost s výsledky výzkumu uskutečněného v rámci práce tohoto oddělení v roce 2023. Související […]

Vydavatel Elsevier gratuluje doc. Ing. Zdeňku Volkovi, Ph.D. za publikování pěti open acces článků mezi lety 2020-2022

22.11.2023

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce a Centra transferu technologií obdržel od předního světového vědeckého vydavatele Elsevier certifikát s gratulací za publikování pěti open access* článků mezi lety 2020 až 2022. Zároveň byl jeden z článků spojen s programem OSN – Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Související obrázky:

Turecká delegace ve VÚŽV

20.11.2023

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní jednání zástupců z Turecka a VÚŽV. Delegace se zajímala o navázání spolupráce v oblasti nákupu inseminačních dávek našeho skotu a provedení genomických analýz býků z Turecka. Související obrázky:

Související obrázky:

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality