Pro malé výzkumníky

15.5.2018

Ve školních osnovách základních škol informace o chovu hospodářských zvířat často zcela chybí. Je jen na osvícenosti učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví. Vyrůstá generace lidí, zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi vydal cestou […]

Věda a výzkum pro mladou generaci

2.5.2018

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se výzkumný ústav věnuje i dalším aktivitám zaměřeným na děti a mládež.

Příběh vědy – mladý výzkumník

23.4.2018

Dne 20. dubna 2018 jsme realizovali nový výchovně vzdělávací projekt pro studenty středních škol „Příběh vědy – mladý výzkumník“, s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“.  Programu se zúčastnila skupina studentů třetích ročníků Gymnázia v Říčanech.

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality