Reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka 2021

23.11.2021

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal […]

Seminář Alternativní chov prasat v Poděbradech

19.11.2021

Dne 9. listopadu 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech seminář Alternativní  chov prasat.

Odborná příprava fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat

1.11.2021

Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu zajišťuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi (VÚŽV) a Státní veterinární správy (SVS). Ve dnech 25.-26. října 2021 se uskutečnil kurz pro získání oprávnění ke klasifikaci JUT prasat.

Mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING

27.10.2021

Pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kosteleci nad Orlicí uspořádalo 21. října 2021 již sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding v příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici. Účastníci workshopu byli nejen z České republiky, ale také z Německa a Maďarska.

Hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách patřilo uhříněveským žákům

14.10.2021

V pátek 8. října se provoz na hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách téměř zastavil. Avšak rušno bylo více než obvykle. Celé dopoledne bylo totiž věnováno žákům uhříněveských základních škol. Více než 240 žáků mohlo nahlédnout „pod pokličku“ hospodaření v Netlukách, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Žáci si ve skupinkách společně s průvodci […]

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality