Výchovně vzdělávací program pro žáky základních škol ŠKOLA NA FARMĚ

13.10.2019

První termín podzimního výchovně vzdělávacího programu Škola na farmě, podporovaného Ministerstvem zemědělství, se uskutečnil již 26. září. Žáci se seznamují s hospodářskými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, se současným chovem, který musí zajistit pohodu a zdraví (welfare) zvířat, s významem mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa.  Do programu je přihlášeno […]

Agrolesnický způsob hodpodaření – Radim Kotrba v médiích

8.10.2019

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chovány s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem. Radim Kotrba, rodák z Kutné Hory, který na […]

Studentky z Řecka a Kambodži v oddělení genetiky a šlechtění v Uhříněvsi

3.10.2019

Pracoviště molekulární genetiky se zabývá zjišťováním vlivu genetické variability na produkční a funkční vlastnosti hospodářských zvířat a využitím získaných poznatků k dosažení rozumné rovnováhy mezi užitkovostí a zdravím hospodářských zvířat, hledáním možností zefektivnění chovu, šlechtění a zachování genetických zdrojů malých přežvýkavců. Stážisté a praktikanti se učí novým laboratorním metodám, pomáhají při přípravách laboratorních vzorků a […]

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality