Profesor Luciano Pinotti v Uhříněvsi

9.5.2022

Dne 4. května 2022 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce profesor Luciano Pinotti. Prof. Luciano Pinotti, Ph.D. pracuje na University in Milan, Department of Veterinary Sciences and Technologies for Food Safety VSA.

Spolupráce se Zemědělským svazem České republiky v oblasti poradenství

19.4.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., poskytovatel odborného poradenství a konzultací zájemcům v oblasti živočišné výroby v zemědělství, zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace a ekonomické poradenství v zemědělství a rostlinolékařství navázal smluvní spolupráci se Zemědělským svazem České republiky.

Přejeme veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a hodně jarního sluníčka

3.4.2022

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pražské Uhříněvsi se zdobením velikonočních kraslic intenzivně věnuje už od roku 2006 a společně s ostatními členy Asociace malířů a malířek kraslic se snaží o záchranu této […]

Studenti z Mendelovy univerzity v Brně na pracovišti chovu prasat v Kostelci nad Orlicí v rámci předmětu Šlechtění zvířat

29.3.2022

V pátek 25. března 2022 se na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, uskutečnila exkurze studentů Mendelovy univerzity v Brně. Studenti se v rámci předmětu Šlechtění zvířat seznámilo se zásadami a specifiky šlechtění a chovu přeštického černostrakatého prasete zařazeného do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Seminář Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat v Praze Uhříněvsi

25.3.2022

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil ve středu 23. března 2022 v Praze Uhříněvsi seminář […]

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality