Národní zemědělské muzeum plné zemědělské vědy!

3.10.2022

Na více než dvou desítkách stanovišť Noci vědců v Národním zemědělském muzeu byly pro návštěvníky připravené ochutnávky nejnovějších vědeckých pokusů, pachové, chuťové i vědomostní kvízy, dětské soutěže, ukázky zemědělské techniky, zajímavé přednášky, workshopy, komentované prohlídky i degustace. Na stanovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. si návštěvníci prověřili své smysly, dozvěděli se, jak rozpoznáváme emoce u […]

Výzkumný ústav živočišné výroby se podílel na tvorbě Ročenky chovu skotu v České republice za rok 2021

23.9.2022

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2021, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2021 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se významně podílel Ing. Jan Syrůček, […]

Studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech v Uhříněvsi

20.9.2022

Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. se v pátek 16. září studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech seznámili populární formou  se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat. Aktivně se zapojili do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa, vyzkoušeli si práci […]

Chov ovcí v Karpatech – Ovce a pastviny

15.9.2022

Dobrá pastvina je základem pro extenzivní chov ovcí. Pastva doplněná o hrudku minerálního lízu a napajedlo zpravidla dokáže uspokojit veškeré živinové požadavky přežvýkavců. Pasení ovlivňuje také stav a druhové složení pastevního porostu. Působením bachorových, střevních i půdních mikroorganizmů dochází k neustálé přeměně látek potřebných pro život a růst jak zvířat, tak rostlin. Opakuje se koloběh, který […]

Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

5.9.2022

Ve dnech 25. až 30. srpna 2022  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních […]

VÚŽV v.v.i. > O nás > Aktuality